Raadpleeg ook literatuurlijst specifiek bij longkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar waar o.a. TCM - Traditionele Chinese Medicijnen / kruiden bij niet-kleincellige longkanker uitstekende resultaten laten zien. 

15 november 2018: met dank aan Arthur die onderaan dit artikel de link gaf naar dit abstract. 

Immuuntherapie met combinatie van pembrolizumab en entinostat (Syndax) geeft hoopvolle resultaten bij vergevorderde longkankerpatienten die eerder resistent werden voor anti-PD medicijnen.

Het studierapport dat een tussenevaluatie laat zien van deze studieopzet (Clinical trial information: NCT02437136.): er zijn nog maar 9 patienten mee behandeld dus op zich is er nog niet zo heel veel over te zeggen. Maar 11 procent van die 9 patienten met gevorderde niet-kleincellige longkanker bereikte wel minimaal een PR = gedeeltelijke tumorvermindering van 50 procent of meer. En 49 procent gaf enige vorm van respons. En dat voor een patientengroep waar eerder al anti-PD medicijnen aan waren gegeven, maar trad toch ziekteprogressie op, is toch wel weer hoopvol: 

Preliminary results of ENCORE 601, a phase 1b/2, open-label study of entinostat (ENT) in combination with pembrolizumab (PEMBRO) in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) is zover ik kan zien alleen nog als abstract in te zien. Onderaan artikel  staat het abstract.

Afbeeldingsresultaat voor image of entinostatSource: SYNDAX.com

Hier de studie zoals gemeld door medned:

Entinostat + pembrolizumab bij gevorderde NSCLC

Entinostat + pembrolizumab bij gevorderde NSCLC

Entinostat (ENT) in combinatie met pembrolizumab (PEMBRO) heeft in een fase II-studie antitumoractiviteit laten zien met een acceptabele veiligheid bij patiënten met NSCLC die progressie hebben vertoond op eerdere PD-(L)1-remmers. Nog niet afgeronde analyses wijzen mogelijk de weg naar effectieve patiëntselectie.


Voor patiënten die progressie vertonen na behandeling met PD-(L)1-remmers zijn er weinig opties.

Remming van histone deacetylase (HDAC) kan mogelijk resistentie voor PD-(L)1-remmers helpen omzeilen. Daarom is in de zogeheten ENCORE-601-trial de combinatie getest van de klasse I selectieve HDAC-remmer ENT met PEMBRO bij NSCLC-patiënten die al eerder behandeld waren met een PD-(L)1-remmer.

De interimresultaten van deze fase II-trial werden gepresenteerd. Patiënten kwamen in aanmerking voor deelname ongeacht histologie of PD-L1-expressie. Ze werden behandeld met wekelijks ENT 5 mg oraal en om de drie weken PEMBRO 200 mg intraveneus. Het primaire eindpunt was objectieve respons (ORR). Van 57 patiënten werden tussentijdse resultaten gepresenteerd; er worden in totaal 70 deelnemers geworven.

ENT + PEMBRO resulteerde in een ORR bij zes van 57 patiënten (11%). Van 49 deelnemers bij wie na baseline tumormetingen waren verricht, had 47% ten minste enige tumorreductie. De mediane responsduur van ENT + PEMBRO was vijf maanden; de langste respons die werd gezien duurde ruim 14 maanden. Van de zes responders waren er bij aanvang van de studie vier PD-L1-negatief. Respons was geassocieerd met een hogere mediane spiegel van perifere klassieke monocyten (CD14+CD16-HLA-DRhi) op baseline. Deze maakten bij responders 16,9% van alle levende perifere mononucleaire bloedcellen (PBMC’s) uit, vergeleken met 8,2% bij niet-responders. Vijf deelnemers (8,8%) hadden aan immuniteit gerelateerde bijwerkingen graad III/IV (twee gevallen van zowel pneumonitis als colitis, één geval van hyperthyroïdie). Daarnaast hadden 19 deelnemers (33,3%) andere bijwerkingen graad III/IV; alleen vermoeidheid, anemie, hypofosfatemie en hyponatremie kwamen bij meer dan één patiënt voor.

Referentie
Hellmann MD, et al. Efficacy/Safety of Entinostat (ENT) and Pembrolizumab (PEMBRO) in NSCLC Patients Previously Treated with Anti-PD-(L)1 Therapy. IASLC 2018, abstract OA05.01.

Entinostat - ENT combined with PEMBROLIZUMAB appears to be well tolerated and has preliminary immunomodulatory activity as hypothesized

Preliminary results of ENCORE 601, a phase 1b/2, open-label study of entinostat (ENT) in combination with pembrolizumab (PEMBRO) in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC).

, , , , , , , , , , Sarah Cannon Research Institute, Nashville, TN;
Roswell Park Cancer Institute, Buffalo, NY;
The Winship Cancer Institute of Emory University, Atlanta, GA;
Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA;
The Wistar Institute, Philadelphia, PA;
The Wistar Institute, Philadelphia, PA;
SYNDAX PHARMACEUTICALS, Waltham, MA;
Syndax Pharmaceuticals, Waltham, MA;
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ;
Syndax Pharmaceuticals, Lexington, MA;
Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, NY;
Sarah Cannon Research Institute, Nashville, TN; Roswell Park Cancer Institute, Buffalo, NY; The Winship Cancer Institute of Emory University, Atlanta, GA; Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA; The Wistar Institute, Philadelphia, PA; SYNDAX PHARMACEUTICALS, Waltham, MA; Syndax Pharmaceuticals, Waltham, MA; Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ; Syndax Pharmaceuticals, Lexington, MA; Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, NY

Background: Treatment with single agent PD-1 blockade improves survival in patients with chemotherapy-refractory NSCLC, yet only a minority respond. Rational combination approaches are needed to improve frequency, depth, and durability of response. ENT is an oral, class I selective histone deacetylase (HDAC) inhibitor. In animal models, ENT selectively reduces immunosuppressive myeloid derived suppressor cells (MDSCs) and enhances response to immune checkpoint blockade. ENCORE 601 is a Ph1b/2 study designed to evaluate ENT in combination with PEMBRO in patients with advanced NSCLC or melanoma.

Methods: Patients with Stage III/IV NSCLC previously treated with platinum-based chemotherapy were enrolled in the 3+3 dose escalation phase. ENT 3mg qW and 5mg qW PO + PEMBRO 200mg q3W IV in 21-day cycles were explored to determine the safety and MTD or RP2D. Planned correlates included tumor PD-L1 expression and change in MDSCs and regulatory T cells in peripheral blood.

Results: To date, 9 patients have been enrolled (6 @ 3mg qW and 3 @ 5mg qW). No DLTs have been observed in 8 of 9 patients. One patient, treated at ENT 3mg, developed grade 3 elevated alkaline phosphatase and bilirubin during cycle 2, which were considered manifestations of immune-mediated hepatitis; this was successfully and rapidly managed by holding study drugs and administering systemic corticosteroids. Stable disease has been observed in 3 of 6 patients thus far evaluated. The longest ongoing patient is in cycle 8. In 2 of 3 patients with paired peripheral blood samples, decreases in MDSCs from baseline were observed. Nine (9) additional patients are being enrolled in the dose confirmation phase of 1b; updated safety, efficacy, and correlative data will be reported.

Conclusions: ENT combined with PEMBRO appears to be well tolerated and has preliminary immunomodulatory activity as hypothesized. Clinical trial information: NCT02437136.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Immuuntherapie met de combinatie van pembrolizumab plus Entinostat, een HDAC-remmer, geeft alsnog bij patienten met klein-cellige longkanker een respons die eerder met anti-PD toch ziekteprogressie lieten zien"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Atezolizumab geeft bij patienten >> Immuuntherapie met pembrolizumab >> Immuuntherapie met 2 kuren >> Immuuntherapie met anti-PD >> Imfinzi (durvalumab) een immuuntherapeutisch >> Nivolumab naast carboplatine >> Pembrolizumab geeft betere >> Combinatiebehandeling van >> immuuntherapie met pembrolizumab >> immuuntherapie met anti-PD >>