Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor de belasting. En als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven: 

https://kanker-actueel.nl/NL/voordelen-van-ops-lidmaatschap-op-een-rijtje-gezet-inclusief-hoe-het-kookboek-en-de-recepten-op-basis-van-uitgangspunten-van-houtsmullerdieet-te-downloaden-enof-in-te-zien.html

8 augustus 2016: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/immuuntherapie-met-nivolumab-opdivo-geeft-geen-statistisch-verschil-in-overleving-met-chemo-bij-onbehandelde-longkanker.html

28 april 2016: Bron: ELCC 2016 (longkanker congres van ESMO)

Immuuntherapie met een gemoduleerde bacterie naast chemo (Alimta - pemetrexed) zorgt voor zeer goede resultaten bij inoperabele maar nog niet met chemo behandelde mesothelioma (longkanker). De controle over de ziekte werd bij 90% van de deelnemende patienten bereikt, waarbij bij 85% van de patienten sprake was van tumorvermindering van 50% of meer.  Ter vergelijking met alleen chemo wordt een respons bereikt van 30% maar zelden of nooit een complete remissie of gedeeltelijke remissie van 50% of meer. Aldus de onderzoekers bij de presentatie van hun studie met 38 patiënten met inoperabele mesothelioma.

Ook deze studie bevestigt mijn stelling dat alle kankerpatienten in principe de keuze zouden moeten krijgen voorgelegd bij de eerste diagnose van kanker om voor immuuntherapie als eerste behandeling te kiezen: 

https://kanker-actueel.nl/NL/utopie-of-uitdaging-immuuntherapie-als-eerste-keuze-bij-de-diagnose-van-kanker-concept-studieprotocollen.html

Foto hieronder is werkingsmechanisme van een gemoduleerde bacteria: CRS-207 is een "double-deleted" Listeria monocytogenes bacterium gemoduleerd specifiek voor de tumorexpressie van mesothelin welke bijna altijd verhoogd is bij mesothelioma.

bacterie voor immuuntherapie bij mesothelioma

Foto: Uit Nature: http://www.nature.com/nri/journal/v4/n10/fig_tab/nri1461_F2.html

Studieresultaten:

In de studie werden 38 patiënten met inoperabele mesothelioma opgenomen die nog niet eerder waren behandeld. De patienten waren in relatief goede lichamelijke conditie, volgens de Eastern Cooperative Oncology Group performance een status van 0/1 en nog goed functionerende organen.

De patiënten ontvingen twee doses van de vooraf geprepareerde gemoduleerde bacterie (codenaam CRS-207) met een tussenpauze van 2 weken gevolgd door 6 standaard chemokuren met pemetrexed (Alimta) en cisplatin om de drie weken, die daarna weer werd gevolgd door nog twee keer een boostdosis met CRS-207 om de twee weken. Patiënten werd de mogeljkheid geboden om daarna elke acht weken een dosis CRS-207 te krijgen zo lang zij stabiele ziekte hadden.

Elke 8 weken was er een follow-up met scans enz. tot zich progressie van de ziekte voordeed. De meest voorkomende bijwerkingen waren graad 1/2 waaronder koorts, rillerigheid (griepachtige verschijnselen) misselijkheid en overgeven. Er waren slechts 4 patienten met graad 3 bijwerkingen, 1 van koorts, rillerigheid en koud hebben bij 2 patienten en verhoogde bloeddruk bij 1 patient. Dr Jahan concludeert: "CRS-207 wordt zeer goed verdragen in combinatie met standaard chemotherapie met pemetrexed (alimta) en cisplatin zonder verslechtering van de bijwerkingen.

30 patiënten konden de volledige behandelingen voltooien en 19 daarvan kregen minimaal 1 onderhoudsbehandeling (na 8 weken) met CRS-207. 5 patienten zijn nog steeds onder behandeling met de onderhoudsbehandeling van CRS-207.

Na een mediane follow-up van 9.4 maanden (range, 0.2 - 28.1 months), bleek bij 59% van de patienten een gedeeltelijke vermindering (PR = 50% of meer vermindering van de tumoren) te hebben plaatsgevonden en 35% van de patienten bereikte stabiele ziekte. (wat bij mesothelioma al bijzonder is)   dat samen een ziektecontrole gaf te zien van 94%. 85% van de patienten had een vermindering van de tumoren. Progressieve ziekte was te zien bij 6% van de evalueerbare patienten.

Mediane progressie-fvrije overleving was 8.5 maanden; de mediane overall overleving is nog niet bereikt op moment van de opmaak van de analyse, aldus onderzoeksleider Thierry M. Jahan, MD, professor of medicine at the University of California, San Francisco, Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center tijdens de presentatie op het longkankercongres.

Conclusie van dr. Jahan: "CRS-207 geeft een hoge mate van controle over de ziekte en hoge objectieve reponscijfers, CRS-207 is een veelbelovende behandeling voor mesothelioma. Onze eerste resultaten zin hoopgevend en suggereren een superieure klinische activiteit aanvullend op standaard chemotherapie.   Deze resultaten rechtvaardigen de opzet van gerandomiseerde fase II en III studies met  CRS-207 welke al gepland staan om te starten dit jaar." Aldus dr. Jahan.

Hieronder het persbericht van de ELCC waaruit ik bovenstaand artikel heb gecomponeerd.

Het abstract kunt u lezen als u op de volgende link klikt: 

208O_PR: CRS-207 with chemotherapy (chemo) in malignant pleural mesothelioma (MPM): Results from a phase 1b trial. T. Jahan, US. Thursday 14th April 2016 – 17:45-18:00 Multidisciplinary management of thoracic malignancies Room A

Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor de belasting.

En als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven: 

https://kanker-actueel.nl/NL/voordelen-van-ops-lidmaatschap-op-een-rijtje-gezet-inclusief-hoe-het-kookboek-en-de-recepten-op-basis-van-uitgangspunten-van-houtsmullerdieet-te-downloaden-enof-in-te-zien.html

Adding immunotherapy containing live bacteria to chemotherapy boosts disease control rates in the treatment of malignant pleural mesothelioma (MPM),

GENEVA, Switzerland – Immunotherapy with a live bacterium combined with chemotherapy demonstrated more than 90% disease control and 59% response rate in patients with malignant pleural mesothelioma (MPM), according to the results of a phase Ib trial presented today at the European Lung Cancer Conference (ELCC) 2016 in Geneva, Switzerland.1

“Malignant pleural mesothelioma is a cancer of the lining of the lung and is rare but difficult to treat,” said Prof Thierry Jahan, professor of medicine at the UCSF Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center in San Francisco, US. “Standard of care treatment with pemetrexed and platinum compound chemotherapy gets a 30% response rate but a modest impact on survival. So there is a clear unmet need in targeting this specific population.”

Patients with MPM strongly express the mesothelin antigen in the tumour. CRS-207 is a live, attenuated Listeria monocytogenes bacterium that contains two gene deletions to diminish its pathogenicity and has also been engineered to express mesothelin.

“In our early studies, CRS-207 induced an anti-mesothelin response and cellular tumour specific immunity in patients with mesothelin expressing tumours,” said Jahan. “We also have data suggesting that this immunotherapy works synergistically with chemotherapy, so testing the effect of this immune targeting agent with chemotherapy was a natural step.”

The current study examined the impact of CRS-207 combined with standard chemotherapy in patients with advanced unresectable mesothelioma who were candidates for chemotherapy. It included 38 patients who received two CRS-207 infusions two weeks apart, up to six cycles of pemetrexed plus cisplatin three weeks apart, followed by two additional CRS-207 infusions three weeks apart. Eligible patients received maintenance CRS-207 every eight weeks. Patients were followed every eight weeks until disease progression.

After a median follow up of 9.4 months (range: 0.2–28.1 months), the investigators found that 59% of patients had partial response and 35% had stable disease, for an overall 94% disease control rate. Median progression free survival was 8.5 months. Jahan said: “Patients receiving the combination of CRS-207 and chemotherapy had a deep response, with more than 90% disease control.”

The primary side-effects associated with CRS-207 administration were temperature spike and rigors. These were related to the infusion and resolved within 24 hours. “The safety of the agent was remarkable,” said Jahan. “It really does appear to be safe, and was well-tolerated in combination with pemetrexed and platinum chemotherapy. There didn’t seem to be any cumulative toxicity.”

Immunohistochemistry analysis in three patients showed marked recruitment and expansion of tumour infiltrating leukocytes following the administration of the therapy. There was also an enhancement of infiltrating CD8+ cells, macrophages and natural killer cells.

Jahan said: “We saw good immune activation which confirmed the preclinical hypotheses for utilising this agent. It appears to activate both innate and adaptive immunity and then develops a synergistic efficacy with the chemotherapy.”

He concluded: “CRS-207 is an exciting agent for patients with mesothelioma. Our preliminary results are encouraging, suggesting superior clinical activity when added to standard chemotherapy. This supports assessing the impact of CRS-207 in a randomised trial, which is currently in the planning stages and should be underway within this calendar year.”

Commenting on the research, Prof Rolf Stahel, Professor of oncology at the University Hospital Zurich in Zurich, Switzerland, said: “The findings suggest that the addition of this type of immunotherapy improves the response rate, and provides a longer progression free survival, compared to what would be expected with chemotherapy alone. This supports the hypothesis of benefit of this vaccination which will be examined in a randomised trial to prove or disprove the survival benefit of vaccination added to chemotherapy.”

-END-

References

  1. 208O_PR: CRS-207 with chemotherapy (chemo) in malignant pleural mesothelioma (MPM): Results from a phase 1b trial. T. Jahan, US. Thursday 14th April 2016 – 17:45-18:00 Multidisciplinary management of thoracic malignancies Room A

Plaats een reactie ...

Reageer op "Immuuntherapie met bacterie naast chemo zorgt voor zeer goede resultaten bij inoperabele mesothelioma met ziektecontrole van 90 procent"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Atezolizumab geeft bij patienten >> Immuuntherapie met pembrolizumab >> Immuuntherapie met 2 kuren >> Immuuntherapie met anti-PD >> Imfinzi (durvalumab) een immuuntherapeutisch >> Nivolumab naast carboplatine >> Pembrolizumab geeft betere >> Combinatiebehandeling van >> immuuntherapie met pembrolizumab >> immuuntherapie met anti-PD >>