Borstkanker: CD8 positieve expressie plus T-cel infiltratie in tumor en beenmerg voorspellen als markers een significant verlaagd risico - 21 tot 57 procent - op overlijden aan borstkanker, zowel bij ER-HER2 pos als ER neg. vormen van borstkanker

7 september 2014: Bron: Ann Oncol. 2014;25(8):1536-1543.

Aanwezigheid van CD8 positieve expressie plus T-cellen in de tumor en beenmerg wijzen op een significant verlaagd risico op overlijden aan borstkanker. Percentages van 21% tot soms 57% minder risico op overlijden zijn gevonden, afhankelijk van de plaats van de tumoren. Dit gaat op voor zowel oestrogeen positieve vormen van borstkanker met HER2-positieve receptor (ER-positief) als voor borstkanker met ER-negatieve vormen van borstkanker.

Dit blijkt uit een grote meta...

Lees verder ...

CD8 positieve expressie plus T-cel infiltratie in tumor en beenmerg voorspellen als markers een significant verlaagd risico - 21 tot 57 procent - op overlijden aan borstkanker, zowel bij ER-HER2 pos als ER neg. vormen van borstkanker copy 1

7 september 2014: Bron: Ann Oncol. 2014;25(8):1536-1543.

Aanwezigheid van CD8 positieve expressie plus T-cellen in de tumor en beenmerg wijzen op een significant verlaagd risico op overlijden aan borstkanker. Percentages van 21% tot soms 57% minder risico op overlijden zijn gevonden, afhankelijk van de plaats van de tumoren. Dit gaat op voor zowel oestrogeen positieve vormen van borstkanker met HER2-positieve receptor (ER-positief) als voor borstkanker met ER-negatieve vormen van borstkanker.

Dit blijkt uit een grote meta...

Lees verder ...