GLA (Gamma Linolenic Acid) verhoogt significant effect van tamoxifen bij borstkanker, aldus fase II studie onder 38 patiënten.

Gamma Linolenic Acid en tamoxifen bij borstkanker:

Een Phase I/II studie in het Universitair Ziekenhuis in Nottingham (Engeland) bij 38 patiënten met borstkanker, stadium I/II waarvan sommige met uitzaaiïngen, geeft veelbelovende resultaten. Binnen zes weken was er zowel bij de groep met alleen tamoxifen als bij de groep tamoxifen en GLA een teruggang in het oestrogeengehalte, maar waarbij opviel dat bij de patiënten die GLA als toevoeging hadden gekregen deze teruggang veel groter was. De resultaten van...Lees verder ...