FDA - Food and Drug Administration geeft versnelde goedkeuring aan naxitamab plus Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF) voor hoog-risico neuroblastoom in het bot of het beenmerg

9 december 2020: Bron: FDA

De FDA - Food and Drug Administration geeft op basis van twee relatief kleine studies een versnelde goedkeuring aan de combinatie behandeling van het anti-lichaam medicijn naxitamab plus Granulocyte- Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF) voor hoog-risico neuroblastoom in het bot of het beenmerg. 

De werkzaamheid werd geconstateerd in twee verschillende studies bij patiënten met recidiverend of refractair neuroblastoom in het bot of beenmerg.

Het gaat om deze twee studies,...

Lees verder ...