Immuuntherapie met CAR-T celtherapie (isocabtagene maraleucel (liso-cel)) geeft meer complete remissies en betere overall overleving dan chemo + stamceltransplantatie als tweedelijnsbehandeling bij patienten met grootcellig B-cel lymfoom

Zie ook gerelateerde artikelen

16 januari 2023: Blood, 21 december 2022

Immuuntherapie met CAR-T celtherapie met lisocabtagene maraleucel (liso-cel) (BREYANZI) , geeft meer complete remissies (74 versus 43 procent) en ziektevrije overleving in vergelijking met  standaardzorg (SOC) (chemokuren plus stamceltransplantatie) als tweedelijnsbehandeling van patiënten met lymfklierkanker type grootcellig B-cellymfoom  (LBCL) na 17,5 maanden follow-up van de studie.

Na 17,5 maanden follow-up was de recidiefvrije overleving voor chemo + stamceltransplantatie 2,4 maanden versus nog niet bereikt voor