Urinetest op TERT mutaties ontdekt dat deze mutatie een betrouwbare biomarker blijkt voor ontstaan van blaaskanker. Zelfs na 10 jaar. Blijkt uit Golestan Cohort Study met 50.000 deelnemers die 14 jaar werden gevolgd.

30 mei 2022: Bron:  2020 Mar; 53: 102643. Published online 2020 Feb 17.

Een eenvoudige en goedkope urinetest gericht op zogeheten Telomerase reverse transcriptase (TERT) promotormutaties zou heel vroeg blaaskanker kunnen ontdekken en daarmee de behandeling van blaaskanker veel eerder kunnen beginnen en dus grotere kans op genezende behandelingen. Uit een studie onder ruim 50.000 deelnemers die 14 jaar lang werden gevolgd blijkt dat zelfs na 10 jaar TERT mutaties wel voorkomen bij mensen...

Lees verder ...