Sacituzumab govitecan geeft opvallend betere resultaten bij hormoonresistente, HR+/HER2 neg. gevorderde borstkanker in vergelijking met chemotherapie naar keuze van behandelend oncoloog

Zie ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij borstkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

Zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/sacituzumab-govitecan-trodelvy-een-anti-lichaam-medicijn-geeft-zeer-goede-resultaten-bij-borstkankerpatienten-met-voorbehandelde-uitgezaaide-triple-negatieve-borstkanker-met-trop-2-mutatie-in-vergelijking-met-chemotherapie.html

8 oktob er 2022: Aanvullend op onderstaande studie is deze studie gepubliceerd die aantoont dat een groot deel van de patiënten lage of geen HER-2 expressie hadden en waarbij Sacituzumab govitecan (merknaam Trodelvy) ook goede resultaten liet zien bij deze groep van patiënten met borstkanker:

Sacituzumab govitecan (SG) efficacy in hormone receptor-positive/human epidermal...

Lees verder ...