De patient is van zichzelf, column van arts-bioloog Engelbert Valstar over de keuze van kankerpatienten voor CAM - aanvullende niet-toxische ondersteuning

Arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

Raadpleeg ook de literatuurlijsten van arts-bioloog drs. Valstar per vorm van kanker

In zijn column 'de patient is van zichzelf' schrijft hij over de keuze van kankerpatiënten om naast hun reguliere behandelingen ook te kiezen voor CAM - aanvullende niet-toxische middelen en behandelingen. Dit n.a.v. deze studie: Complementary Medicine, Refusal of Conventional Cancer Therapy, and Survival Among Patients With Curable Cancers

De patiënt is van zichzelf!

Hoeveel patienten met...

Lees verder ...

Vitamine D als aanvulling op Docetaxel - Taxotere - zorgt voor sterke vermindering van PSA-waarde bij patiënten met vergevorderde prostaatkanker.

8 juli 2012: dat chemo bij prostaatkanker effectief zou zijn staat wel ter discussie. Dat aanvullende calcitriol, een vorm van vitamine D wel een rol kan spelen wordt steeds aannemelijker. Als aanvulling op onderstaande informatie staat onderaan een abstract plus deeplink naar gratis in te zien volledig studierapport over vitamine D bij prostaatkanker.

12 juli 2004: FDA geeft toestemming Taxotere te gebruiken als medicijn bij uitbehandelde prostaatkankerpatiënten. Lees meer daarover verderop.

1/10/2002: onder dit bericht een studie calcitriol...Lees verder ...