Stereotactische bestraling via Gamma Knife in combinatie met hyperbare zuurstof geeft statistisch significant betere resultaten op overlevingstijd van herhaaldelijk terugkerende kwaadaardige hersentumoren.

19 juli 2012: onderstaand artikel maar eens naar voren gehaald omdat dit toch wel een opmerkelijke studie is. Hyperbare zuurstof vooraf geven aan operatie en Gamma Knife bij hersentumoren blijkt dus een significant betere ziektevrije tijd te geven en ook significant een langere overall overlevingstijd. Een andere arts, Dr. Neubauer was een pionier op dit gebied en zijn dochter zet zijn werk voort. Klik hier voor hun website. Volledige studierapport van onderstaande studie:  Fractionated stereotactic radiotherapy using...

Lees verder ...