Stereotactische bestraling via Gamma Knife in combinatie met hyperbare zuurstof geeft statistisch significant betere resultaten op overlevingstijd van herhaaldelijk terugkerende kwaadaardige hersentumoren.

19 juli 2012: onderstaand artikel maar eens naar voren gehaald omdat dit toch wel een opmerkelijke studie is. Hyperbare zuurstof vooraf geven aan operatie en Gamma Knife bij hersentumoren blijkt dus een significant betere ziektevrije tijd te geven en ook significant een langere overall overlevingstijd. Een andere arts, Dr. Neubauer was een pionier op dit gebied en zijn dochter zet zijn werk voort. Klik hier voor hun website. Volledige studierapport van onderstaande studie:  Fractionated stereotactic radiotherapy using...

Lees verder ...

Operatie van kanker: Hogere dosis aanvullende zuurstof (ozon) bij een operatie vermindert het risico op wondinfecties aanzienlijk. Bij darm- en rectumoperaties blijken de helft minder infecties voor te komen door de zuurstof

4 oktober 2006: Bron: JAMA. 2005;294:2035-2042, 2091-2092

Hogere dosis aanvullende zuurstof (ozon) bij een operatie vermindert het risico op wondinfecties aanzienlijk. Dat is de uitkomst van een gerandomiseerde dubbelblinde studie bij 300 patienten. Vooral bij darm- en rectumoperaties was het effect van hogere dosis zuurstof circa 50%. Wondinfecties zijn vaak de oorzaak van sterven aan de operatie. Met hogere dosis toegevoegde zuurstof wordt de kans op aan de operatie gerelateerde sterfte aanzienlijk verminderd.

Oct....

Lees verder ...