19 juli 2012: onderstaand artikel maar eens naar voren gehaald omdat dit toch wel een opmerkelijke studie is. Hyperbare zuurstof vooraf geven aan operatie en Gamma Knife bij hersentumoren blijkt dus een significant betere ziektevrije tijd te geven en ook significant een langere overall overlevingstijd. Een andere arts, Dr. Neubauer was een pionier op dit gebied en zijn dochter zet zijn werk voort. Klik hier voor hun website. Volledige studierapport van onderstaande studie:  Fractionated stereotactic radiotherapy using gamma unit after hyperbaric oxygenation on recurrent high-grade gliomas is tegen betaling in te zien op de website van Springer Link

9 december 2006: Bron: J Neurooncol. 2006 Nov 22;

Stereotactische bestraling via Gamma Knife in combinatie met ozontherapie (welke eerst werd gegeven en daarna direct gevolgd door stereotactische bestraling) geeft statistisch significant betere resultaten op overlevingstijd van herhaaldelijk terugkerende kwaadaardige hersentumoren welke patienten eerder waren behandeld via operatie en bestraling en/of chemotherapie en toch een recidief hadden gekregen en in principe waren uitbehandeld.

RESULTATEN: Mediane overlevingstijd na behandeling met FSRT (combinatie therapie van stereotactische bestraling en ozontherapie) was 19 maanden voor patiënten met AA (=anaplastic astrocytoma ) en 11 maanden voor patiënten met GBM (=glioblastoma multiforme), welke statistisch significant is (P = 0.012, log-rank test). Twee patiënten ondergingen aansluitend een tweede FSRT voor regionale of recidief op afstand. 7 patiënten (28%) ondergingen aansluitend "craniotomies" en operatie na gemiddeld of 8.4 maanden na de eerste FSRT behandeling, en 4 van hen hadden effect van de bestraling zonder levensvatbare (kanker?) cellen en bleven 50-78 maanden in leven.

Een opmerkelijk goed resultaat als we erbij bedenken dat alle deelnemende patiënten bij de start van deze behandeling in principe waren uitbehandeld.

Fractionated stereotactic radiotherapy using gamma unit after hyperbaric oxygenation on recurrent high-grade gliomas.

Kohshi K, Yamamoto H, Nakahara A, Katoh T, Takagi M.

Division of Hyperbaric Medicine and Department of Neurosurgery, University Hospital of Occupational and Environmental Health, 1-1 Iseigaoka, Yahatanishi-ku, 807-8555, Kitakyushu, Japan, k-kohshi@clnc.uoeh-u.ac.jp.

BACKGROUND: To reduce this complication and to enhance the radiation effect to hypoxic cells of high-grade gliomas, the authors performed noninvasive fractionated stereotactic radiotherapy (FSRT) using a Gamma unit combined with hyperbaric oxygen (HBO) therapy for the treatment of recurrent disease.

PATIENTS AND METHODS: Twenty-five consecutive patients who had previously received radiotherapy with chemotherapy for recurrent high-grade gliomas, including 14 patients with anaplastic astrocytoma (AA) and 11 with glioblastoma multiforme (GBM), underwent Gamma FSRT immediately after HBO therapy (2.5 atmospheres absolute for 60 min). The Gamma FSRT was repeatedly performed using a relocatable head cast. Median tumor volume was 8.7 cc (range, 1.7-159.3 cc), and the median total radiation dose was 22 Gy (range, 18-27 Gy) to the tumor margin in 8 fractions.

RESULTS: Actuarial median survival time after FSRT was 19 months for patients with AA and 11 months for patients with GBM, which was significantly different (P = 0.012, log-rank test). Two patients underwent subsequent second FSRT for regional or remote recurrence. Seven patients (28%) underwent subsequent craniotomies and resections at a mean of 8.4 months after FSRT treatment, and 4 of them had radiation effects without viable cells and remained alive for 50-78 months.

CONCLUSION: Gamma FSRT after HBO therapy appears to confer a survival benefit for patients with recurrent high-grade gliomas and warrants further investigation.

PMID: 17120158 [PubMed - as supplied by publisher]


Plaats een reactie ...

Reageer op "Stereotactische bestraling via Gamma Knife in combinatie met hyperbare zuurstof geeft statistisch significant betere resultaten op overlevingstijd van herhaaldelijk terugkerende kwaadaardige hersentumoren."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Protonenbestraling van patienten >> Protonenbestraling voor patienten >> Protonenbestraling voor laag >> Richtlijnen van American Society >> Bestraling plus Temodal - >> Protonen bestraling is significant >> Boron neutron capture therapy >> CIRT - Carbon Ion Radiotherapy >> Hypofractionated stereotactische >> Bestraling - radiotherapie >>