Richtlijnen KNMG voor artsen die ook alternatieve en complementaire behandelingen uitvoeren en alternatieve en aanvullende middelen voorschrijven.

 

 

KNMG heeft gisteren, 1 april 2008,  een officieel schrijven doen uitgaan naar alle geregistreerde artsen in Nederland en de gedragsregels ten aanzien van het toepassen van alternatieve en complementaire behandelingen en middelen aangescherpt. Hier de officiële gedragsregels.