Herregistratie: column van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar over waarom en wanneer artsen mogen afwijken van behandelingsprotocollen

11 juni 2017:

Arts-bioloog drs. Engelbert Valstar zijn column van juni 2017, Herregistratie, gaat over de herregistratie van artsen die hun registratie zijn kwijtgeraakt. Artsen moeten zich laten herregistreren. Doen ze dit niet dan raken ze hun bevoegdheid kwijt. Bijscholing en/of werk moet in voldoende mate gedaan zijn om geherregistreerd te worden. Reguliere artsen mogen de tijd die besteed is aan wat niet standaard is wel meetellen, maar CAM-artsen mogen dat niet. Valstar vindt deze ongelijkheid verwerpelijk.

Herregistratie

Artsen...

Lees verder ...

Richtlijnen KNMG voor artsen die ook alternatieve en complementaire behandelingen uitvoeren en alternatieve en aanvullende middelen voorschrijven.

 

 

KNMG heeft gisteren, 1 april 2008,  een officieel schrijven doen uitgaan naar alle geregistreerde artsen in Nederland en de gedragsregels ten aanzien van het toepassen van alternatieve en complementaire behandelingen en middelen aangescherpt. Hier de officiële gedragsregels.