Haem uit rood vlees bevordert vormen van darmkanker, aldus proefschrift van Aloys Sesink, universiteit van Groningen

8 oktober 2010: conclusies uit onderstaande artikel lijken nog steeds geldig en actueel, vandaar opnieuw naar voren gehaald. en hier een abstract geplaatst van de risicofactoren voor kanker uit een groot Europees bevolkingsonderzoek (EPIC studie)  waarbij ook de rol van rood vlees apart wordt benoemd als veroorzaker van verschillende vormen van kanker. Wie dit rapport in wil zien kan naar Dr. Gonzalez een mail sturen wellicht? Onderaan citaten uit proefschrift van Aloys Sesink, al uit 2002