8 oktober 2010: conclusies uit onderstaande artikel lijken nog steeds geldig en actueel, vandaar opnieuw naar voren gehaald. en hier een abstract geplaatst van de risicofactoren voor kanker uit een groot Europees bevolkingsonderzoek (EPIC studie)  waarbij ook de rol van rood vlees apart wordt benoemd als veroorzaker van verschillende vormen van kanker. Wie dit rapport in wil zien kan naar Dr. Gonzalez een mail sturen wellicht? Onderaan citaten uit proefschrift van Aloys Sesink, al uit 2002

Eur J Cancer. 2010 Sep;46(14):2555-62.

Diet and cancer prevention: Contributions from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) study.

Gonzalez CA, Riboli E.

Unit of Nutrition, Environment and Cancer, Programme of Epidemilogical Cancer Research, Institut Català d'Oncologia, Av. Gran Via s/n, km 2.7, 08907 L'Hospitalet, Barcelona, Spain. cagonzalez@iconcologia.net

Abstract

We present the main findings observed to date from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) on dietary factors associated with the most frequent cancer sites. METHODS: EPIC is a multicentre prospective study carried out in 23 centres in 10 European countries: Denmark, France, Germany, Greece, Italy, the Netherlands, Norway, Spain, Sweden and the United Kingdom, including 519,978 participants (366,521 women and 153,457 men), most aged 35-70 years.

RESULTS: We observed the following significant associations: gastric cancer risk was inversely associated with high plasma vitamin C, some carotenoids, retinol and α-tocopherol, high intake of cereal fibre and high adhesion to Mediterranean diet, while red and processed meat were associated with increased risk. High intake of dietary fibre, fish, calcium, and plasma vitamin D were associated with a decreased risk of colorectal cancer, while red and processed meat intake, alcohol intake, body mass index (BMI) and abdominal obesity were associated with an increased risk. High intake of fruit and vegetables in current smokers were associated with a decreased risk of lung cancer. An increased risk of breast cancer was associated with high saturated fat intake and alcohol intake. In postmenopausal women, BMI was positively and physical activity negatively associated with breast cancer risk. High intake of dairy protein and calcium from dairy products and high serum concentration of IGF-I were associated with an increased risk of prostate cancer.

These results contribute to scientific evidence for appropriate public health strategies and prevention activities aimed at reducing the global cancer burden.

PMID: 20843485 [PubMed - in process]

Haem uit rood vlees bevordert dikke darmkanker!

Uit proefdieronderzoek is gebleken dat de ontwikkeling van dikke darmkanker ongunstig wordt beïnvloed door het eten van rood vlees. Calciumrijke voeding (calciumsuppletie?) blijkt te beschermen tegen de schadelijke invloeden van rood vlees. Althans dit zijn de conclusies van Aloys Sesink die met deze stellingen 31 januari 2001 promoveert aan de Rijksuniversiteit van Groningen. In het Algemeen Dagblad van 26 januari 2001 wordt daarvan melding gemaakt. 

Een citaat:

"Sesink maakt aannemelijk dat niet de verzadigde vetten uit rood vlees een belangrijke rol spelen, maar het haem, waarvan het gehalte in rood vlees tien keer zo hoog is als in wit vlees. Haem is naast een bestanddeel van rode bloedcellen, ook een normaal voorkomende component in (rood) vlees. Niet alleen het vet irriteert de darmwand, maar ook het heam. Sesink concludeert verder dat het vet het schadelijke effect van heam in lichte mate versterkt."

Hierbij een korte samenvatting van het proefschrift van A. Sesink.
 
Dikke darmkanker is na longkanker bij mannen en borstkanker bij vrouwen de tweede meest voorkomende oorzaak van sterfte aan kanker.
Internationaal zijn er grote verschillen in het aantal darmkankergevallen per land, met lage aantallen in delen van Afrika en Azië en hoge aantallen in Europa, Noord-Amerika en Australië. Via studies in grote bevolkingsgroepen is het vermoeden gerezen dat factoren in de omgeving, waaronder de voeding, een belangrijke invloed hebben op het ontstaan van darmkanker. Een duidelijk voorbeeld betreft Japan, waar vanaf ongeveer 1950 het typisch eetpatroon van veel vis en vezels langzamerhand werd verwisseld voor een "Westers" georiënteerde voeding met veel verzadigd vet, weinig vezels, weinig verse groenten. Met enige vertraging steeg het aantal gevallen van dikke darmkanker in dezelfde periode aanzienlijk.
 
In een uitvoerige inleiding wordt geschetst hoe de cellen van de darmwand steeds weer vernieuwd worden. In de zog crypte worden nieuwe cellen aangemaakt, die langs de villus omhoog geduwd worden. Uiteindelijk komen ze aan op de top van de villus, sterven af en worden door de stroming in de darm meegenomen.
Dit hele proces neemt 4-8 dagen in beslag.
Als groei en afvoer van die cellen niet met elkaar in evenwicht zijn ontstaan er poliepen, die zelf weer tot kanker aanleiding kunnen geven.
Het evenwicht kan worden verstoord door irriterende stoffen, die het afsterven ("apoptose") laten vertragen en soms vrijwel stopzetten.
In eerder onderzoek is al aangetoond, dat de kans op darmkanker bij gebruik van rood vlees vele malen hoger is dan bij gebruik van wit vlees. Sesink vermoedt dan een duidelijk verband met de aanwezigheid van haem, in rood vlees; dit is de rode "kleurstof" in rode bloedcellen en drager van de zuurstof in het bloed.
 
In studies met ratten hebben ze gekeken naar de schadelijkheid van het zg. "fecaal water" wanneer ze "Westers" voer (met veel haem) kregen in vergelijking met niet-Westers voer. Fecaal water wordt gemaakt, door de ontlasting te centrifugeren, waardoor de onoplosbare delen worden gescheiden van het waterige deel.
Door dat water te laten inwerken op gevoelige cellen kan je de schadelijkheid ervan voor die cellen vaststellen.
Verder spoten ze de ratten met een radioactief materiaal in, dat bij celdeling in het erfelijk materiaal van de nieuwe cellen wordt ingebouwd. Door na enkele uren na de maaltijd de radioactiviteit van de darmcellen te meten kan een indruk van de celdelingsnelheid verkregen worden. Hoe hoger deze snelheid des te meer kans op het ontstaan van kanker.
Haem in het voer (gedurende 14 dagen) blijkt inderdaad tot een hogere celdelingsnelheid te leiden en een schadelijker fecaal water op te leveren.
Het blijken niet de galzuren en het haem zelf te zijn, die de schadelijkheid oplevert. De studie heeft hierover geen uitsluitsel gegeven, maar het lijken hoogmoleculaire, vetoplosbare verbindingen te zijn, waar het haem in is opgenomen.
Hoge vetgehalten in de voeding versterken het effect van haem; zonder haem echter levert hoog vet geen snellere deling of schadelijker fecaal water.
Hogere Calcium gehalten in de voeding remmen daarentegen het effect van haem.
 
Uit berekeningen blijkt, dat mensen die veel rood vlees eten (150 g of meer) zoveel haem binnen krijgen, dat de boven geschetste schadelijkheid kan optreden.
Wanneer 50 g of minder rood vlees wordt genuttigd blijft de haem concentratie onder een drempelwaarde die tot schade kan leiden. Vanzelfsprekend moeten dit soort berekeningen voorzichtig beoordeeld worden: er is natuurlijk veel variatie tussen de personen.
 
Titel proefschrift: Red meat and colon cancer: a possible role for heme
Promotie op 31-01-2001 te Groningen.
Het proefschrift heb ik indertijd bij de Universiteit van Groningen aangevraagd. Nu werkt A. Sesink bij het RIKILT in Wageningen.

Nadere informatie uit onderzoek van Aloys Sesink gehaald uit artikel in de wetenschapsbijlage van de Volkskrant van zaterdag 3 februari 2001.

Aloys Sesink zag tijdens zijn onderzoek bij het Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek (NIZO) in Ede dat 'haem' een bestanddeel van rood vlees leidde tot een snelle deling van darmcellen bij de gebruikte ratten. Dit is de voorbode van dikke darmkanker. Haem is de drager van ijzer, een belangrijk bestandsdeel van rood vlees, een stof ook die het vlees rood kleurt. Rundvlees vbevat tien keer en varkensvlees vijf keer zoveel haem als wit vlees. Sesink merkt op dat de onderzoekers uit waren gegaan van het meten van het effect van het vet van alle vlees, maar  gaandeweg het onderzoek werd duidelijk dat rood vlees wel en wit vlees (bv. kip/kalkoen) geen effect had op de ontregeling van de celdeling van de ingewanden. 

Sesink: "Bij ratten die haem te eten krijgen zien we dat het ijzer uit de voeding, dat in de dunne darm maar voor 10% is afgebroken,  zich bindt aan een onbekende stof, waardoor het in water kan oplossen en de darmwand bereikt. Die verbinding is irriterend voor de cellen en daardoor raakt de darmwand beschadigd. Er worden nieuwe cellen aangemaakt, anders gaat het mis. We zien een versnelde celdeling in de darm. 

Sesink gebruikt de op hol geslagen cellen als risicofactor voor het ontstaan van darmkanker. Sesink in de Volkskrant: ""Als er geen haem in de dikke darm is, heb je minder schade. Sommige mensen eten elke dag flinke lappen rood vlees. Dit vergroot de kans dat hun darmwand voortdurend geiïriteerd is en leidt mogelijk tot ontsporing in de celdeling en, in de loop der jaren, tot kanker."

Sesink geeft wel aan dat deze resultaten zijn voortgekomen uit onderzoek bij ratten en natuurlijk nog niet direct vertaald mogen worden naar dezelfde conclusies bij mensen. Wel merkt Sesink op dat het NIZO dezelfde proeven gaat doen bij mensen en het fecaal water gaat onderzoeken. Sesink merkt op dat hij dezelfde uitkomsten verwacht want: "de dikke darm van rat en mens hebben grote overeenkomsten".

Sesink bestudeerde ook wat er eventueel preventief te doen is om de schadelijke werking van haem te verkleinen. Zo is er onderzoek gedaan of de baktijd misschien invloed had, maar het heamgehalte in het vlees bleef nagenoeg hetzelfde onafhankelijk of er een korte of lange baktijd was gebruikt. Alleen bij sudderlapjes bleek een gedeelte van het haem uit het bloed in de jus te gaan zitten. Wel werd geconstateerd dat als er na het eten van rood vlees een calciumrijk toetje werd gegeten er wel bescherming werd gevonden tegen de vernietigende werking van haem. Extra calcium zou wellicht de schadelijke werking kunnen beperken.

We hebben ook voor artsen  een artikel waarin enkele zeer opmerkelijke resultaten uit een wetenschappelijk onderzoek van het toedienen van levende bacteriën bij darmproblemen waaronder infecties en ziekte van Crohn en wellicht ook bij dikke darmkanker. Mail ons als u nadere informatie wilt. Voor verhaal van een opmerkelijke genezing van de ziekte van Crohn zie uw verhaal. het verhaal van ED

Patiënteninformatie voor dikke darmkanker:  

Stichting Doorgang, tel. no: 020-5700545

Polyposis Contactgroep, 072-5610622


Plaats een reactie ...

Reageer op "Haem uit rood vlees bevordert vormen van darmkanker, aldus proefschrift van Aloys Sesink, universiteit van Groningen"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Rood vlees en bewerkt vlees >> Rood vlees vergroot kans op >> Haem uit rood vlees bevordert >> Rood vlees en bewerkt vlees >> Rood vlees geeft significant >>