Leverziekte veroorzaakt door alcohol, ALD - Alcohol Liver Disease. Een overzichtsartikel over de meest gebruikte behandelingsmethoden in diverse stadia

23 april 2011: bron Medscape

Frequent gebruik van alcohol is vaak de oorzaak van problemen met de lever tot aan primaire leverkanker  aan toe. Op Medscape is een 14 pagina's groot studieverslag geplaatst over hoe op dit moment leverproblemen worden behandeld. Waarbij een grote nadruk ligt op leefstijl, proberen af te komen van alcohol gebruik, en gezonde voeding en voedingsmiddelen als behandelingsvorm. Maar ook is er aandacht voor agressievere manieren om een zieke lever te behandelen. Hier een inleiding tot het artikel...

Lees verder ...