Beste borstkankeroperatie techniek - echogeleide operatie - wordt nog te weinig ingezet in Nederland. 17 procent loopt onnodig risico op recidief of hersteloperatie copy 1

Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor...


Lees verder ...

MarginProbe bewijst grote waarde voor patiënten met operabele borstkanker. Noodzaak van hersteloperatie verminderde door MarginProbe met 50 procent

Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor...


Lees verder ...

Operatie bij prostaatkanker: Hersteloperatie techniek bij prostaatkankerpatiënten na bestralingen zou grote verbeteringen aanbrengen in bijwerkingen zoals bij incontinentie en impotentie.

17th. of december 2004: source: Reuters Health Onderzoek in Memorial Sloan-Kettering Cancer Center heeft uitgewezen dat een hersteloperartie bij prostaatkankerpatiënten die door eerdere behandelingen, uitwendige of inwendige bestraling ernstige bijwerkingen hebben gekregen zoals incontinentie en impotentie deze significant verbeterden. 100 patiënten zijn in de periode 1984 tot 2003 gevolgd nadat deze allemaal met uitwendige of inwendige bestraling waren behandeld. Patiënten die daarna ernstige bijwerkingen kregen in de vorm van incontinentie en impotentie liep terug door hersteloperatie van 33$ naar 13% en...

Lees verder ...