Algemeen: Borstkankerpatienten met DICS (ductaal in situ) - overleven steeds langer zonder recidief door adekwate behandelingen, blijkt uit grote langjarige gerandomiseerde studie.

8 september 2023: Zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/arc-well-is-nieuwe-manier-om-via-oud-tumorweefsel-een-diagnose-van-borstkanker-type-dics-te-maken-en-afwijkende-genmutaties-te-ontdekken.html

25 maart 2011: bron: J Natl Cancer Inst. 2011 Mar 16;103(6):478-88. Epub 2011 Mar 11.

Vrouwen waarbij borstkanker al wordt geconsteeerd als de tumorcellen nog beperkt zijn tot de melkgangen (ductaal in situ - DICS)  overleven steeds langer hun borstkanker en krijgen geen recidief. Dit blijkt uit twee grote gerandomiseerde placebo gecontroleerde langjarige studies. De onderzoekers beweren dat dit zou komen door de behandeling van operatie en daarna bestraling en/of...Lees verder ...

Chemo onnodig naast operatie en bestraling en Tamoxifen of andere hormoonkuur blijkt uit langjarige studie. Slechts 2,5% kreeg binnen tien jaar een recidief na vijf jaar klinisch kankervrij te zijn geweest.

11 december 2015: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/chemo-voor-borstkanker-met-type-luminal-a-hormoongevoelig-met-er-en-pr-pos-en-her2-neg-is-zinloos-en-geeft-geen-enkel-verschil-in-10-jaars-overleving-in-vergelijking-met-geen-chemo-biij-vrouwen-in-leeftijd-voor-de-overgang.html 

en dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/resaic-een-vorm-van-arteriele-chemo-embolisatie-bij-borstkanker-geeft-uitstekende-resultaten-zonder-bijwerkingen-fase-i-studie-met-22-patienten-bevestigt-goede-resultaten.html

22 mei 2012: de meest recente studie die ik kan vinden over langjarige effecten van radiotherapie - bestraling na operatieve verwijdering van primaire borsttumoren is deze studie uit 2011: klik hier voor volledige studie rapport dat gratis is in te zien Long-term outcomes of invasive ipsilateral breast tumor recurrences after lumpectomy in NSABP B-17 and B-24 randomized clinical trials for...

Lees verder ...

Beste borstkankeroperatie techniek - echogeleide operatie - wordt nog te weinig ingezet in Nederland. 17 procent loopt onnodig risico op recidief of hersteloperatie copy 1

Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor...


Lees verder ...

Marginprobe een apparaatje doet meting tijdens operatie en voorkomt mogelijke herhaling van een borstoperatie door nauwkeurige meting van schone snijvlakken

Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor...


Lees verder ...