Vroeg gestarte bestraling - radiotherapie bij laaggradige hersentumoren geeft geen positief effect op mediane overlevingstijd indien vergeleken met afwachten tot behandelen (wait and see) maar geeft wel significant positief effect op ziektevrije tijd

5 juli 2009: Bron: 1: Lancet. 2005 Sep 17-23;366(9490):985-90.

Vroeg gestarte bestraling - radiotherapie bij laaggradige hersentumoren geeft geen positief effect op mediane overlevingstijd indien vergeleken met afwachten tot behandelen (wait and see beleid) maar geeft wel significant positief verschil in ziektevrije tijd tot een recidief optreedt of tot een laaggradige tumor hooggradig wordt. Aldus een gerandomiseerde fase III studie onder leiding van prof. van den Bent en gepubliceerd in The Lancet al in 2006. De vraag...

Lees verder ...