mp-MRI zou beste methode zijn als diagnosetechniek voor vaststellen van prostaatkanker en lijkt superieur aan PSA meting

2 december 2012: Bron: UMC Radboud Nijmegen

Volgens onderzoekers aan het Radboud in Nijmegen zou een speciaal MRI-onderzoek, mp-MRI geheten, de beste manier zijn om een diagnose uit voeren bij verdenking van prostaatkanker. Dit blijkt uit twee promotie onderzoeken die bij het UMC St Radboud zijn uitgevoerd en die 4 december op een symposium worden toegelicht. Hier het persbericht zoals dat op de website van het Radboud werd gepresenteerd:

 

Foto:  ANP

Het wordt steeds...

Lees verder ...

Observatie beter dan operatie voor beginnende prostaatkanker bij mannen met een laag risico en lage PSA waarden

27 november 2012: hoewel een wait and see beleid bij een groot deel van beginnende prostaatkanker aantoonbaar beter is, zie hieronder en onder gerelateerde artikelen, kiezen mannen toch voor een belastende behandeling ondanks dat de arts een wait and see beleid voorstelt. Mede onder psychologische factoren zoals druk van familie en vrienden. Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd bij een kleine groep van 21 mannen die in principe in aanmerking zouden komen voor een wait and see beleid. Het volledige studieverslag...

Lees verder ...

Observatie: Watchful waiting t.o.v. operatie bij beginnende prostaatkanker lijkt beter en minder belastend voor mannen met beginnende prostaatkanker

27 november 2012: hoewel een wait and see beleid bij een groot deel van beginnende prostaatkanker aantoonbaar beter is, zie hieronder en onder gerelateerde artikelen, kiezen mannen toch voor een belastende behandeling ondanks dat de arts een wait and see beleid voorstelt. Mede onder psychologische factoren zoals druk van familie en vrienden. Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd bij een kleine groep van 21 mannen die in principe in aanmerking zouden komen voor een wait and see beleid. Het volledige studieverslag...

Lees verder ...

Vroege operatie geeft betere resultaten in vergelijking met wait and see beleid op overlevingskansen en overlevingstijd bij laaggradige hersentumoren van het type glioom

29 oktober 2012: Bron: JAMA. Published online October 25, 2012

Wanneer laag gradige hersentumoren (gliomen) toch eerder worden weggehaald middels een operatieve ingreep in plaats van afwachten - wait and see beleid - dan blijkt dit de overall overleving en ziektevrije tijd
beduidend te vergroten. Dit is het toch wel verrassende resultaat uit een langjarige retropostpectieve studie uitgevoerd in twee Noorse ziekenhuizen over een periode van 7 jaar en gepubliceerd online in JAMA. 
Op dit moment is het...Lees verder ...

Wait and see beleid bij lymfklierkanker en waarom voor het Houtsmullerdieet en aanvullend voedingsuppletie gekozen


Internistenbezoek volgde. Deze specialist vertelde me meer over non-Hodgkin lymfomen. Al jaren was ik erg moe en ook was ik nogal tobberig en zwaarmoedig, terwijl ik als vrolijk bekend stond. De internist vertelde dat de ziekte al lange tijd aanwezig moest zijn, dat het een chronische aandoening was, en dat de levensverwachting gemiddeld 10 jaar was. Een ander verhaal dan dat van de chirurg. Dat bericht kwam hard aan: ik was 55 jaar, en wenste m'n man, m'n...


Lees verder ...

Vroeg gestarte bestraling - radiotherapie bij laaggradige hersentumoren geeft geen positief effect op mediane overlevingstijd indien vergeleken met afwachten tot behandelen (wait and see) maar geeft wel significant positief effect op ziektevrije tijd

5 juli 2009: Bron: 1: Lancet. 2005 Sep 17-23;366(9490):985-90.

Vroeg gestarte bestraling - radiotherapie bij laaggradige hersentumoren geeft geen positief effect op mediane overlevingstijd indien vergeleken met afwachten tot behandelen (wait and see beleid) maar geeft wel significant positief verschil in ziektevrije tijd tot een recidief optreedt of tot een laaggradige tumor hooggradig wordt. Aldus een gerandomiseerde fase III studie onder leiding van prof. van den Bent en gepubliceerd in The Lancet al in 2006. De vraag...

Lees verder ...