29 oktober 2012: Bron: JAMA. Published online October 25, 2012

Wanneer laag gradige hersentumoren (gliomen) toch eerder worden weggehaald middels een operatieve ingreep in plaats van afwachten - wait and see beleid - dan blijkt dit de overall overleving en ziektevrije tijd
beduidend te vergroten. Dit is het toch wel verrassende resultaat uit een langjarige retropostpectieve studie uitgevoerd in twee Noorse ziekenhuizen over een periode van 7 jaar en gepubliceerd online in JAMA. 
Op dit moment is het huidige beleid ten aanzien van laag gradige - langzaam groeiende hersentumoren te wachten met ingrijpen tot zich problemen voordoen.

Resultaten:

Deelnemers aan de studie werden  in de periode 1998-2009 in twee verschillende ziekenhuizen gediagnosticeerd met een laaggradige hersentumor van het type glioom. De follow-up controle eindigde op 11 april 2011. Van de totaal 153 patiënten werden er 87 behandeld in het ziekenhuis waar gekozen werd voor een vroegtijdige operatie. 66 patiënten werden in het andere ziekenhuis gezet op een wait and see beleid. Dus wachten met ingrijpen tot zich problemen voor zouden doen.

Tumoren van de types astrocytomen, oligodendrogliomen, en oligoastrocytomas werden geclassificeerd als laaggradige tumoren, omdat door diffuse infiltratie in de hersenen deze tumoren meestal worden
worden beschouwd als operabel. Daarnaast is het effect van de operatie op de overleving bij deze vormen van hersentumoren onduidelijk, omdat de huidige gegevens alleen zijn gebaseerd op ongecontroleerde chirurgische ingrepen, aldus de onderzoekers in een toelichting

Van de patiënten die werden behandeld met alleen een initiële bioptie, waren er 12 patiënten uit het ziekenhuis dat een vroege operatie uitvoerde en 47 waren afkomstig uit het ziekenhuis dat een wait and see beleid voerde (14% vs 71%, P <.001). Er waren geen significante verschillen in klinische presentatie - stadium en ernst van de ziekte of andere bekende voorspellende factoren tussen de groepen patiënten uit de 2 ziekenhuizen.

Aan het einde van de follow-up periode waren 28 patiënten overleden die een vroege operatieve ingreep hadden gehad en 34 patiënten waren overleden uit de groep waarbij in eerste instantie een afwachtend beleid was gevoerd. (32% versus 52%). Mediane overleving was 5,9 jaar (95% betrouwbaarheidsinterval , 4,5 tot 7,3) bij de patiënten uit het ziekenhuis waar in eerste instantie een wait and see beleid is gevoerd. De mediane overlevingstijd is nog niet bereikt bij de patiënten uit het ziekenhuis waar een vroege operatieve ingreep is uitgevoerd omdat er simpelweg nog een aantal mensen uit die groep in leven zijn.

De totale overleving was significant langer en meer in aantal in de groep die een vroege operatie hadden gehad (P = .01 ). Dit voordeel loopt alleen maar verder op naarmate de follow-up tijd toeneemt.
Volgens statistische gegevens zou de verwachte 5-jaars overleving voor een vroege operatieve ingreep 74% zijn (95% CI, 64% tot 84%) en voor een afwachtend beleid 60% (95% CI, 48% tot 72%).
De verwachte 7-overleving is vergelijkbaar: 68% (95% CI, 58% tot 78%) tegenover 44% (95% CI, 30% tot 58%), respectievelijk. Na een aangepaste multivariabele analyse bedroeg de relatieve hazard ratio 1,8 (95% BI, 1,1 tot 2,9; p = 0.03).

Er waren geen significante verschillen in chirurgische complicaties (8% versus 9%, p = 0,82) of in vermindering van fucntioneren (21% vs 18%, p = .70) tussen beide groepen. Echter, maligne transformatie - laaggradige tumoren veranderden in agressievere tumoren - trad minder vaak op bij de patiënten die een vroege operatieve ingreep hadden ondergaan (37% versus 56%, p = .02) in vergelijking met de patiënten uit de wait and see groep

Een staatje met verschil in overleving:

Survival Early Resection
Hospital, %
Watchful Waiting
Hospital, %
1-Year 89 89
3-Year Expected 80 70
5-Year Expected 74 60
7-Year Expected 68 44


Ondanks het overlevingsvoordeel voor een vroege interventie zeggen de onderzoekers dat de keuze voor ofwel interventie ofwel een wait and see beleid alleen gemaakt kan worden op basis
van de lichamelijke en emotionele status van de individuele patiënt, waarbij leeftijd en fysieke conditie belangirjke factoren zijn om rekening mee te houden, aldus hoofdauteur Asgeir S. Jakola,
MD, van St. Olavs University Hospital in Trondheim, Noorwegen.

Hier het abstract van de studie: Comparison of a strategy favoring early surgical resection versus a strategy favoring watchful waiting in low-grade gliomas waarvan het volledige studierapport
gratis kan worden ingezien op de website van JAMA
.

Early surgical resection was associated with better overall survival than treatment with a favored biopsy and watchful waiting for low-grade gliomas

JAMA. 2012;():1-8. doi:10.1001/jama.2012.12807

Comparison of a Strategy Favoring Early Surgical Resection vs a Strategy Favoring Watchful Waiting in Low-Grade Gliomas

Asgeir S. Jakola, MD; Kristin S. Myrmel, MD; Roar Kloster, MD; Sverre H. Torp, MD, PhD; Sigurd Lindal, MD, PhD; Geirmund Unsgård, MD, PhD; Ole Solheim, MD, PhD
[+] Author Affiliations

Author Affiliations: Department of Neurosurgery, St Olavs University Hospital, Trondheim (Drs Jakola, Unsgård, and Solheim); MI Lab (Drs Jakola and Solheim), Departments of Neuroscience (Drs Jakola and Unsgård), and Laboratory Medicine, Children's and Women's Health (Dr Torp), Norwegian University of Science and Technology, Trondheim; Department of Pathology (Drs Myrmel and Lindal), and Department of Ophthalmology and Neurosurgery (Dr Kloster), University Hospital of Northern Norway, Tromsø; and National Centre of Competence in Ultrasound and Image-Guided Surgery, Trondheim (Drs Jakola, Unsgård, and Solheim), Norway.

Abstract:

Context  There are no controlled studies on surgical treatment of diffuse low-grade gliomas (LGGs), and management is controversial.

Objective  To examine survival in population-based parallel cohorts of LGGs from 2 Norwegian university hospitals with different surgical treatment strategies.

Design, Setting, and Patients  Both neurosurgical departments are exclusive providers in adjacent geographical regions with regional referral practices. In hospital A diagnostic biopsies followed by a “wait and scan” approach has been favored (biopsy and watchful waiting), while early resections have been advocated in hospital B (early resection). Thus, the treatment strategy in individual patients has been highly dependent on the patient's residential address. Histopathology specimens from all adult patients diagnosed with LGG from 1998 through 2009 underwent a blinded histopathological review to ensure uniform classification and inclusion. Follow-up ended April 11, 2011. There were 153 patients (66 from the center favoring biopsy and watchful waiting and 87 from the center favoring early resection) with diffuse LGGs included.

Main Outcome Measure  The prespecified primary end point was overall survival based on regional comparisons without adjusting for administered treatment.

Results  Initial biopsy alone was carried out in 47 (71%) patients served by the center favoring biopsy and watchful waiting and in 12 (14%) patients served by the center favoring early resection (P < .001). Median follow-up was 7.0 years (interquartile range, 4.5-10.9) at the center favoring biopsy and watchful waiting and 7.1 years (interquartile range, 4.2-9.9) at the center favoring early resection (P = .95). The 2 groups were comparable with respect to baseline parameters. Overall survival was significantly better with early surgical resection (P = .01). Median survival was 5.9 years (95% CI, 4.5-7.3) with the approach favoring biopsy only while median survival was not reached with the approach favoring early resection. Estimated 5-year survival was 60% (95% CI, 48%-72%) and 74% (95% CI, 64%-84%) for biopsy and watchful waiting and early resection, respectively. In an adjusted multivariable analysis the relative hazard ratio was 1.8 (95% CI, 1.1-2.9, P = .03) when treated at the center favoring biopsy and watchful waiting.

Conclusions  For patients in Norway with LGG, treatment at a center that favored early surgical resection was associated with better overall survival than treatment at a center that favored biopsy and watchful waiting. This survival benefit remained after adjusting for validated prognostic factors.

Figures in this Article

The diffuse low-grade gliomas (LGGs) include World Health Organization (WHO) grade II astrocytomas, oligodendrogliomas, and oligoastrocytomas.1 Due to diffuse brain infiltration, LGGs are usually not considered surgically curable.2 In fact, the effect of surgery on survival remains unclear because current evidence relies on uncontrolled surgical series alone.3 4 Such series can be much affected by selection bias since patients with favorable outcomes may fare better regardless of treatment.5 6 For example, watchful waiting until progression has been reported safe,7 8 while others report improved survival and delayed time to malignant transformation if total resection of the tumor is achieved.9 13 Due to lack of better evidence, management of suspected LGGs has remained one of the major controversies in neuro-oncology5 ,14 15 and treatment strategies often differ considerably between neurosurgical centers.16

In this retrospective population-based parallel cohort study over a 12-year period, we aimed to investigate if early tumor resection, as the preferred strategy, improves survival in patients with LGG compared with a strategy favoring biopsy and watchful waiting.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Vroege operatie geeft betere resultaten in vergelijking met wait and see beleid op overlevingskansen en overlevingstijd bij laaggradige hersentumoren van het type glioom"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Veel maagkankerpatienten zijn >> Intra-operatieve fluorescerend >> NeuroBlate - een nieuwe vorm >> Operatieve ingreep bij hersentumoren >> Vroege operatie geeft betere >> De Myriad, een neuroendoscopische >> Wakkere operatie: zie hier >> Operatie bij hersentumoren: >> Operatie van hersentumoren: >> Operatie van hersentumoren: >>