Vroeg gestarte bestraling - radiotherapie bij laaggradige hersentumoren geeft geen positief effect op mediane overlevingstijd indien vergeleken met afwachten tot behandelen (wait and see) maar geeft wel significant positief effect op ziektevrije tijd

5 juli 2009: Bron: 1: Lancet. 2005 Sep 17-23;366(9490):985-90.

Vroeg gestarte bestraling - radiotherapie bij laaggradige hersentumoren geeft geen positief effect op mediane overlevingstijd indien vergeleken met afwachten tot behandelen (wait and see beleid) maar geeft wel significant positief verschil in ziektevrije tijd tot een recidief optreedt of tot een laaggradige tumor hooggradig wordt. Aldus een gerandomiseerde fase III studie onder leiding van prof. van den Bent en gepubliceerd in The Lancet al in 2006. De vraag...

Lees verder ...

Nieuwsbrief van kanker-actueel van 21 juni 2012

Beste mensen,

Afgelopen maand was er weer ASCO 2012 met enkele opmerkelijke berichten zoals deze studie bij melanomen:

Vaccinatie samen met interleukon-2 (IL-2) verlengt significant ziektevrije tijd van melanoompatienten in vergelijkiing met alleen interleukon 2, 

Maar echt spectaculair voor melanoom patiënten is deze publicatie: Dabrafenib bijzonder effectief voor uitzaaiïngen in het hoofd ontstaan vanuit primair melanomen met BRAF mutatie 

Om huidkanker te voorkomen is deze studie wel belangrijk al is niet melanome huidkanker - basaal carcinoom goed te behandelen...

Lees verder ...

Chemo bij hersentumoren: wanneer temodal - temozolomide continue wordt gegeven levert dat de langste ziektevrije tijd op, al blijft de uiteindelijke overlevingstijd kort. Artikel geplaatst 3 april 2010

3 april 2010: bron:

Wanneer temodal - temozolomide continue wordt ingenomen door patienten i.p.v. kortdurende periodes met rust ertussen (in cycli) met een hersentumor - glioblastoom die eerder goed reageerden op temodal levert dat een bescheiden winst op in ziektevrije tijd en mediane overleving. Voor astrocytomen is de mediane ziektevrije tijd en mediane overlevingstijd langer met continue temodal - temolozomide i.p.v. temodal gegeven in cycli van enkele weken maar is ook logisch want astrocytomen zijn langzamer groeiend en minder agressief.  Lees toch ook eens

Everolimus geeft goed effect bij ziekte van Waldenstrom in gevorderd stadium, blijkt uit fase II studie. Artikel geplaatst 19 februari 2010

19 februari 2010: Bron: J Clin Oncol 2010 Feb 8

Everolimus een oraal in te nemen medicijn geeft goede respons en effect bij patienten met een gevorderd stadium van de ziekte van Waldenström die vooraf al vele behandelingen hebben gehad. (zie ook verhaal van Antoon Verhaak met deze ziekte) Dit blijkt uit een deelonderzoek van een grotere fase II studie.