Effecten van medicijnen en behandelingen bij 52 aandoeningen waaronder kanker moeten volgens het Zorginstituut vermeld worden in persoonlijke medische dossiers

18 augustus 2018: Bron: het Zorginstituut.

Het lijkt zo'n ambtelijk berichtje: Meer patiëntregie door meer uitkomstinformatie in 2022 van het Zorginstituut, waar veel mensen weinig boodschap aan hebben en niet in zijn geïnteresseerd. Maar m.i. geeft dit de burger met een ziekte, ook met kanker, veel meer invloed op welke medicijnen en behandelingen wel werken en welke niet.

Ook opent dit perspectief voor die artsen en behandelaars die complementaire middelen voorschrijven en ook natuurlijk voor patiënten...

Lees verder ...