18 augustus 2018: Bron: het Zorginstituut.

Het lijkt zo'n ambtelijk berichtje: Meer patiëntregie door meer uitkomstinformatie in 2022 van het Zorginstituut, waar veel mensen weinig boodschap aan hebben en niet in zijn geïnteresseerd. Maar m.i. geeft dit de burger met een ziekte, ook met kanker, veel meer invloed op welke medicijnen en behandelingen wel werken en welke niet.

Ook opent dit perspectief voor die artsen en behandelaars die complementaire middelen voorschrijven en ook natuurlijk voor patiënten die aanvullende middelen en behandelingen gebruiken en dit netjes vermelden in hun medische dossiers bij hun behandelende artsen kunnen daarmee een grote rol gaan spelen m.i. Tenminste als alles eerlijk en correct wordt vermeld en verwerkt.

In feite zou dit een enorme objectieve databank van medische gegevens kunnen worden waaruit studies gedaan kunnen gaan worden. Studies die heel weinig geld hoeven te kosten want de data liggen er al. En kan ook onafhankelijk onderzoek gedaan worden wanneer die studies vanuit het Zorginstituut worden betaald en geïnitieerd. Ben heel benieuwd hoe dit zich zal ontwikkelen.

Hier het persbericht van het Zorginstituut over het zorgrapport dat op deze pagina is te downloaden

Meer patiëntregie door meer uitkomstinformatie in 2022

In het rapport ‘Meer patiëntregie door meer uitkomstinformatie in 2022’ geeft het Zorginstituut aan hoe het binnen 4 jaar meer uitkomstinformatie beschikbaar wil maken. Streven is om dit in 2022 voor 50% van de ziektelast in Nederland te hebben. Met deze uitkomstinformatie zijn patiënten beter in staat om, samen met hun behandelaar, te beslissen voor de beste behandeling.

Wat is uitkomstinformatie?

Uitkomstinformatie gaat over de resultaten van een behandeling. Die worden bijgehouden door artsen en steeds vaker ook door patiënten. Bij artsen ligt de focus op het medische deel, zoals het aantal geslaagde operaties of het aantal complicaties. Bijvoorbeeld of de operatie om een kunstheup te plaatsen succesvol is verlopen en of er binnen 30 dagen na de operatie geen infectie is ontstaan.
Bij patiënten ligt de focus op de uiteindelijke uitkomst; wat kán ik weer na een operatie? In het voorbeeld van de kunstheup: hoe ver kon ik lopen voor de operatie en hoe gaat dat een aantal maanden na de operatie? Heb ik nu minder pijn dan voorheen? En kan ik weer aan het werk? Deze informatie kan andere patiënten helpen om een behandelaar te kiezen en om samen met die behandelaar in gesprek te gaan over de mogelijke behandeling.

Rapport ‘Meer patiëntregie door meer uitkomstinformatie’

Het Zorginstituut stelt dat over 4 jaar voor 52 aandoeningen, die samen de helft van de 'ziektelast' in Nederland bepalen, uitkomstinformatie beschikbaar moet zijn. Het gebruik van internationaal ontwikkelde vragenlijsten om de informatie te verzamelen (ICHOM) kan het beschikbaar komen van uitkomstinformatie versnellen. Belangrijk is dat gegevens op dezelfde manier worden verzameld, geanalyseerd en gedeeld. Daarnaast vergt het ook een gedragsverandering van zowel zorgverleners als patiënten.

Programma Uitkomstgerichte zorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geeft in zijn Kamerbrief met bijbehorend rapport ‘Ontwikkeling uitkomstgerichte zorg 2018-2022’ uitleg over de ontwikkeling naar uitkomstgerichte zorg in brede zin, waarin bij de keuze van een behandeling wordt gekeken naar wat het beste past bij de specifieke situatie van de patiënt.

Het Zorginstituut gaat samen met het ministerie van VWS het programma Uitkomstgerichte zorg vormgeven. Hierbij trekken zij ook samen op met partijen in de zorg. Op basis van bijgaande onderzoeken en rapporten stellen zij een gezamenlijk plan van aanpak op dat in het najaar wordt gepresenteerd.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Effecten van medicijnen en behandelingen bij 52 aandoeningen waaronder kanker moeten volgens het Zorginstituut vermeld worden in persoonlijke medische dossiers"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Yvan Wolffers overlijdt aan >> VITALITY OF LIFE BY PERSONALIZED >> Ministerie van Economische >> Nieuwe kankermedicijnen worden >> Wetenschappers van het Anthonie >> Nieuw NANO-Vaccin, 2 natuurlijke >> Whole genome sequencing: toekomst >> Surviving terminal cancer: >> AMC start studieproject EIGEN >> Periodieke screening kan veel >>