16 juni 2013: ik heb onderstaand artikel maar eens naar voren gehaald, want het onderwerp speelt nog steeds een grote rol. Bv. de laatste tijd merk ik steeds vaker dat de academische ziekenhuizen patiënten verdelen voor hun lopende studies op basis van onderlinge afspraken tussen de ziekenhuizen die puur in hun eigen belang is om de studies vol te krijgen en niet op basis van de beste behandeling voor de patiënt zelf. Zo worden mensen met in de lever uitgezaaide vormen van spijsverteringskanker (darmkanker, alvleesklierkanker, galwegenkanker ) onderling verdeeld tussen UMC - Utrecht en AvL Amsterdam voor studie met Yttrium-90 - radioembolisatie of TACE - Trans Arteriële Chemo Embolisatie. Patiënten van beide ziekenhuizen in goede conditie en welkome patiënten voor een studie zullen nooit worden doorverwezen naar bv. andere academische ziekenhuizen waar andere vergelijkbare studies lopen zoals met de nanoknife of zelfs operatie of binnenkort chemoembolisatie in resp. VUmc, Erasmus, LUMC. Wanneer u dus een deelname in een studie wordt voorgesteld vraag dan wel uitdrukkelijk waarom juist die studie voor u persoonlijk de beste zou zijn. Wij kunnen u wellicht ook helpen met een vergelijking te maken, maar stuur uw vraag dan naar redactie@kanker-actueel.nl.

21 mei 2011: Bron Erasmus Universiteit

Prof. dr. Carin A. Uyl-de Groot constateertt vergaande ongelijkheid in diagnostiek en behandelingen voor kankerpatienten tussen de verschillende regio's in Nederland. Zo vertelde zij gisteren op TV dat in Zuid-Holland en Noord-Holland 50 tot 75% van de kankerpatienten de beste diagnostiek en zorg krijgen terwijl in Groningen slechts 25 tot 50% die beste diagnostiek en zorg krijgen. Voornaamste reden ligt volgens prof Carin Uyl bij de kosten van de beste diagnositiek en behandelingen. Zij toonde zich geschokt door de uitkomsten van haar onderzoek waarop zij promoveerde, maar wij weten al heel veel langer dat in de kankerzorg veel willekeur gebeurt en ook dat de financiën de voornaamste reden zijn waarom kankerpatienten geen optimale zorg krijgen.

Ik heb de volledige oratietekst nog niet kunnen vinden maar hier de aankondiging van haar oratie als persbericht van de Erasmus universiteit.

Ongelijkheid in ‘dure’ diagnostiek en kankergeneesmiddelen

Optimale zorg nog lang niet bereikt

Nieuwe diagnostiek en nieuwe behandelingen voor kanker worden niet automatisch toegepast bij alle patiënten. Integendeel, uit onderzoek blijkt dat nieuwe mogelijkheden vaak langzaam hun weg vinden in de klinische praktijk. Optimale zorg voor alle kankerpatiënten is een streven dat nog lang niet is bereikt. Prof.dr. Carin Uyl-de Groot waarschuwt in haar oratie ‘Dure’ diagnostiek en kankergeneesmiddelen: de andere kant van de ongelijkheid voor postcode geneeskunde. Op vrijdag 20 mei 2011 aanvaardt zij hiermee de leerstoel Health Technology Assessment in het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.


In de afgelopen decennia is er veel vooruitgang geboekt in de diagnostiek en behandeling van vele soorten kanker. De levensverwachting van patiënten is hierdoor toegenomen. Het aantal patiënten met kanker zal echter, mede door de vergrijzing, de komende jaren fors stijgen. De ontwikkeling en het gebruik van nieuwe diagnostiek en nieuwe behandelingen zijn relatief duur en leggen een groot beslag op de beschikbare financiële middelen in de gezondheidszorg.

Het beschikbaar komen van nieuwe mogelijkheden houdt niet automatisch in dat deze mogelijkheden bij alle patiënten worden toegepast. Integendeel, uit onderzoek blijkt dat zowel diagnostiek als nieuwe geneesmiddelen veelal langzaam hun weg vinden in de klinische praktijk. Dit gebeurt ondanks het feit dat vaak de medische richtlijnen van de beroepsgroep wel zijn aangepast. Optimale zorg voor alle kankerpatiënten is een streven dat nog lang niet is bereikt. Prof.dr. Carin Uyl-de Groot waarschuwt voor postcode geneeskunde.

Het maakt nog steeds uit in welk ziekenhuis de patiënt wordt behandeld voor wat betreft welke zorg hij geboden krijgt. Ook zijn de geneesmiddelen in Nederland relatief duurder dan bijvoorbeeld in Engeland. Eén van de oorzaken hiervoor is volgens haar de mengelmoes aan regels voor wat betreft vergoeding van complexe ‘dure’ diagnostiek en van de ‘dure’ geneesmiddelen. Hier moet volgens haar snel iets aan gedaan worden.

De patiënt, de behandelaars en de samenleving hebben behoefte aan en recht op volledige transparantie met betrekking tot de geleverde zorg. Het betreft hier zowel de effectiviteit, het effect op de kwaliteit van leven en de financiële consequenties. Uyl-de Groot is betrokken bij het opzetten van patiëntenregistraties voor een aantal kankersoorten. Deze initiatieven zullen volgens haar leiden tot betere kwaliteit van zorg en meer doelmatigheid.

Vooraf aan de oratie is er een symposium over dit onderwerp. In het onderzoeksprogramma bij de leerstoel Health Technology Assessment onderzoekt prof.dr. Carin Uyl-de Groot met haar promovendi en collega’s hoe de huidige zorg voor kankerpatiënten verbeterd en optimaler kan worden. Vanuit de sectie Gezondheidseconomie-iMTA van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) werkt zij samen met andere onderzoeksinstituten, universitair medische centra, kankerpatiëntenorganisaties en vele andere partijen om dit te verwezenlijken.

Nadere informatie:

Sander Bus, Marketing & Communicatie iBMG, tel. (010) 408 8868 of 06 17 68 89 30
e-mail: communicatie@remove-this.bmg.eur.nl
 


Plaats een reactie ...

Reageer op "In Nederland bestaat er grote ongelijkheid in gebruik van dure diagnostiek en behandelingen voor kankerpatienten, aldus prof. dr. Carin Uyl-de Groot."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Yvan Wolffers overlijdt aan >> VITALITY OF LIFE BY PERSONALIZED >> Ministerie van Economische >> Nieuwe kankermedicijnen worden >> Wetenschappers van het Anthonie >> Nieuw NANO-Vaccin, 2 natuurlijke >> Whole genome sequencing: toekomst >> Surviving terminal cancer: >> AMC start studieproject EIGEN >> Periodieke screening kan veel >>