12 april 2014: Bron: ZonMW

Ik denk dat onderstaand persbericht van ZonMW helder is en voor zichzelf spreekt. Zij pleiten voor een betere integratie van alternatieve, complementaire, aanvullende middelen en behandelingen in de praktijk van de reguliere arts. Zij noemen specifiek acupunctuur, yoga en mindfullness, maar ik denk dat er wel meer is te onderzoeken op dat gebied. Denk alleen maar aan alle specifieke voeding en voedingstoffen, die in de literatuurlijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar staan vermeld.

Uiteraard komt de antikwakbeweging weer in actie hierop, zie ook artikel in Trouw en in de Volkskrant hierover,  maar wie kan er nu bezwaren hebben tegen deze uitgangspunten van ZonMW zoals ze die op hun website schrijven:

Hieronder in het kort waar het in de kern omgaat:

  • ZonMw zet zich in voor onderzoek naar behandelingen waarvan de waarde niet wetenschappelijk onderbouwd is. Dit doen we door regulier wetenschappelijke methoden;
  • Hiervoor zijn thans nog geen financiële middelen. De huidige budgetten bij ZonMw zijn al laag. Met dit signalement pleit ZonMw voor aanvullende middelen voor wetenschappelijk onderzoek naar complementaire zorg;
  • ZonMw wil zeer zeker niet alles laten onderzoeken. Veel onderzoek is al in het buitenland gedaan. Dit willen we in kaart brengen, maar zeer zeker niet overdoen. We moeten ons dus richten op hiaten en die vervolgens prioriteren. Dat kan alleen slagen als alle stakeholders erbij worden betrokken. Denk daarbij aan onderzoekers, kennisinstellingen, professionals, zorginstellingen, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, bedrijven en beleidsmakers;
  • ZonMw ziet het gebruik van complementaire zorg als een maatschappelijk gegeven, dat vraagt ook om wetenschappelijke aandacht;
  • Wij staan uiteraard open om met alle partijen de komende periode van gedachten te wisselen.

Hier het persbericht van ZonMW n.a.v. hun onderzoeksrapport dat afgelopen week werd gepubliceerd:

Zorgprofessionals en patiënten ondersteunen initiatief voor kennisprogramma complementaire zorg

9 april 2014

Een stuurgroep onder voorzitterschap van Ruud Hopstaken buigt zich de komende anderhalf jaar over de voorwaarden die nodig zijn voor een verantwoorde inbedding van de complementaire zorg in Nederland. “We willen binnen de complementaire zorg het kaf van het koren scheiden, zodat we de werkelijke bijdrage aan het verbeteren van de gezondheid kunnen bepalen.” De Patiëntenfederatie NPCF ondersteunt het initiatief voor een kennisprogramma gericht op de complementaire zorg.

De stuurgroep ‘Implementatie van evidence-based complementaire zorg’ is en initiatief naar aanleiding van het ZonMw-signalement ‘Ontwikkeling en implementatie van evidence-based complementaire zorg’ dat vandaag verschijnt. Naast Hopstaken hebben Martine Busch (Van Praag Instituut), Hans Jeekel (Erasmus MC) en Hans Kerkkamp (Atrium MC Parkstad) op persoonlijke titel zitting in deze stuurgroep. 'Ons doel is inzicht krijgen in wat er in Nederlandse zorginstellingen wordt aangeboden en met welke effectiviteit', vertelt Hopstaken. 'Daarnaast moet deugdelijk onderzoek worden opgezet naar de positie en waarde van complementaire zorg.'

Stakeholders

In het ZonMw-signalement wordt geadviseerd een infrastructuur op te zetten waar onderzoek, praktijk en beleid elkaar weten te vinden en controle plaatsvindt op complementair zorggebruik. Een dergelijk kennisprogramma kan alleen slagen als alle stakeholders erbij worden betrokken. Denk daarbij aan onderzoekers, kennisinstellingen, professionals, zorginstellingen, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, bedrijven en beleidsmakers. Gezamenlijk moeten deze partijen de belangrijkste vragen formuleren, prioriteren en adresseren. Er zijn in het signalement vijf thema’s geformuleerd als vertrekpunt voor een kennisprogramma, te weten kennisinfrastructuur, monitoring en registratie, methodologieontwikkeling, interventieonderzoek en gezondheidszorgonderzoek.

Ongestructureerd

Wereldwijd en ook in Nederland gebeurt er veel op het gebied van complementaire zorg. Het betreft zorgvormen en behandelwijzen die vaak ondersteunend aan reguliere zorginterventies worden gebruikt. Voorbeelden zijn ‘natuurlijke producten’ als vitaminepreparaten en voedingssupplementen, mind-body benaderingen als muziektherapie (‘Mozart-effect’), meditatie, acupunctuur en yoga, en manipulatieve en lichaamsgerichte technieken als chiropraxie en massage. Complementaire zorg wordt vaak ongestructureerd en geïsoleerd toegepast zonder duidelijk bewijs van een veilige en effectieve inzet. Daarom pleit ZonMw voor een kennisprogramma op het gebied van complementaire zorg

Signalement Ontwikkeling en implementatie van evidence-based complementaire zorg

Bron: ZonMW

In het ZonMw-signalement wordt geadviseerd een infrastructuur op te zetten waar onderzoek, praktijk en beleid elkaar weten te vinden en controle plaatsvindt op complementair zorggebruik. Een dergelijk kennisprogramma kan alleen slagen als alle stakeholders erbij worden betrokken. Denk daarbij aan onderzoekers, kennisinstellingen, professionals, zorginstellingen, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, bedrijven en beleidsmakers.

Gezamenlijk moeten deze partijen de belangrijkste vragen formuleren, prioriteren en adresseren. Er zijn in het signalement vijf thema’s geformuleerd als vertrekpunt voor een kennisprogramma, te weten kennisinfrastructuur, monitoring en registratie, methodologieontwikkeling, interventieonderzoek en gezondheidszorgonderzoek.

Download het volledige rapport: http://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/defsignalement0703.pdf 


Plaats een reactie ...

Reageer op "ZONmw pleit in rapport voor meer integratie van alternatieve, complementaire, aanvullende middelen en behandelingen in de reguliere gezondheidszorg"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Yvan Wolffers overlijdt aan >> VITALITY OF LIFE BY PERSONALIZED >> Ministerie van Economische >> Nieuwe kankermedicijnen worden >> Wetenschappers van het Anthonie >> Nieuw NANO-Vaccin, 2 natuurlijke >> Whole genome sequencing: toekomst >> Surviving terminal cancer: >> AMC start studieproject EIGEN >> Periodieke screening kan veel >>