De WHO (World Health Organization ) komt met een waarschuwing dat mobiel bellen kanker (hersentumoren) kan veroorzaken. Dit toont een grote meta analyse aan die in The Lancet wordt gepubliceerd.

27 juni 2011: Wie het volledige studierapport wilt lezen over de waarschuwing van de WHO over mobiel bellen en de kans op krijgen van kanker, dat kan nu op de website van The Lancet. U moet zich wel laten registereren, maar is gratis: klik hier voor: Carcinogenicity of radiofrequency electromagnetic fields

1 juni 2011: Born: Medscape

De WHO - World Health Organisation komt met een waarschuwing dat mobiele telefoons kanker kunnen veroorzaken, voornamelijk hersentumoren. Dit bericht Medscape vandaag...

Lees verder ...

Preventie: veel bellen, zowel gewoon als mobiel, geeft verhoogd risico op hersentumoren, vooral bij kinderen en jongeren bewijst nieuwe langjarige studie onder totaal 4400 deelnemers

3 april 2006: Bron: Arch Environ Health

Wie veel belt, totaal 2000 uur of elke dag minimaal een uur per dag en dat over een periode van 10 jaar heeft een vergrote kans op het krijgen van een hersentumor. Dit bewijst een nieuwe Zweedse langjarige prospectieve studie onder 2200 volwassen deelnemers in de leeftijd van 20 tot 80 jaar met een al ontwikkelde kankersoort en een controlegroep van 2200 'gezonde' deelnemers. Van de 2200 deelnemers die al een tumor hadden ontwikkeld...

Lees verder ...

Preventie: Bekend Japans neuroloog dr. Kurana waarschuwt voor schadelijk effect van gebruik van mobiele telefoons. Met name is er een risico op een groeiend aantal hersentumoren op langere termijn blijkt uit resultaten uit overzichtstudies . Artikel u

10 augustus: we hebben dit artikel naar voren gehaald omdat meer en meer duidelijk wordt dat veelvuldig mobiel bellen toch een zeker risico inhoudt voor met name het ontstaan van hersentumoren op langere termijn. Lees nog maar eens wat een bekend Japans neuroloog concludeert nadat hij meer dan 100 studies had bekeken. En onderaan een recente studie (juli 2009) toegevoegd die dan wel zegt dat er geen significant bewijs is maar toch ook opmerkt dat op langere termijn er wel een...

Lees verder ...

Oorzaken van hersentumoren: Mobiel bellen veroorzaakt vier keer zo vaak een oortumor aan oor waarmee wordt gebeld dan bij andere oor blijkt uit studie bij 750 personen.

15 oktober 2004: Bron: Karolinska Instituut

Hoewel niet direct een relatie met hersentumoren lijkt ons dit bericht toch belangrijk ook hier onder hersentumoren informatie te vermelden.

Zweedse onderzoekers hebben in een studie gevonden dat onder 750 proefpersonen na tienjarig gebruik van mobiel bellen bij de studiepersonen vier keer zo vaak een oortumor ontstond aan de oorkant van het bellen dan aan de andere kant. Daarnaast hadden de mensen die niet of minder vaak mobiel belden geen verhoogd risico op een oortumor,...Lees verder ...

GSM- (mobiele telefoons) en UMTS-antennes: NGO's adviseren: houdt GSM- en UMTS-antennes op afstand van wonen en werken.

26 februari 2012: over het effect van mobiel bellen is al heel veel gezegd en geschreven. Zoals ook onderstaand bericht. Dat ik laat staan omdat via de links in dit bericht u op de hoogte gehouden wordt van de actuele situatie.

En klik hier voor een recent en overzichtelijk studierapport (meta analyse) van de WHO gepubliceerd in The Lancet over de effecten van mobiel bellen.

14 november 2005: Bron: StopUMTS

Wij kregen onderstaand persbericht van...Lees verder ...