26 februari 2012: over het effect van mobiel bellen is al heel veel gezegd en geschreven. Zoals ook onderstaand bericht. Dat ik laat staan omdat via de links in dit bericht u op de hoogte gehouden wordt van de actuele situatie.

En klik hier voor een recent en overzichtelijk studierapport (meta analyse) van de WHO gepubliceerd in The Lancet over de effecten van mobiel bellen.

14 november 2005: Bron: StopUMTS

Wij kregen onderstaand persbericht van Frans van Velden en plaatsen dit ongewijzigd op deze plaats.

Is het u bekend dat de Interphone studie 1,8 maal zoveel acoustic neuroma heeft gevonden na tien jaar mobiel bellen? De onderzoekers van het artikel in het British Journal of Cancer hebben in een persbericht gezegd 'geen verhoging'. In België zou het volgens prof. J. Janssens neerkomen op 240 extra hersentumoren per jaar, in Nederland zijn dat ongeveer 400.

Vriendelijke groet, Frans van Velden

Bronnen en contact-informatie aan het eind van dit pers-artikel

NGO's adviseren: houdt GSM- en UMTS-antennes op afstand van wonen en werken

Op basis van informatie van experts van TNO, GGD, RIVM en Gezondheidsraad
Ongerustheid en onzekerheid - maar wat te doen met de klachten?

Den Haag, 11 november 2005 - 'Geef de voorkeur aan locaties waar geen mensen wonen of werken. Zorg dat mensen volledige informatie hebben over alle verschillende bronnen van elektromagnetische straling. Meer onderzoek is dringend noodzakelijk, ook cohort(groeps)-onderzoek naar gezondheidseffecten bij bewoners in de omgeving van antennes.' Nederlandse NGO's publiceerden gisteren deze dringende aanbevelingen aan de Europese Unie en de regering van Nederland.

De NGO's (Non Governmental Organisations) zijn verenigd in het Platform Gezondheid en Milieu (1). Hoewel op de brochure de datum september 2005 staat, werd hij pas gisteren uitgegeven en op de website geplaatst (2). 'Plaats voorlopig geen masten op of nabij 'gevoelige' bestemmingen, zoals peuterspeelzalen, scholen, ziekenhuizen en bejaardenoorden. Vermijd ook 'antennewouden' van meerdere providers op bewoonde gebouwen.' Hoewel de brochure zich concentreert op GSM- en UMTS-antennes, worden de andere bronnen van radiofrequente straling (DECT, WIFI, WLAN, C2000, DVB-T, maar ook detectiepoorten, barcode-lezers en amateurzenders) inbegrepen in de aanbeveling: 'Breng de verschillende bronnen van straling in kaart. Bij het vaststellen van de blootstelling is het belangrijk om de bijdrage van alle bronnen te meten, op de werkplek en in huis'. Dit is in wezen een voorstel om de 'wolk van straling', de totale milieuvervuiling door elektromagnetische velden in kaart te brengen en te monitoren.

Informatie van vier experts

De brochure is gebaseerd op informatie van vier gerenommeerde experts. Het zijn dr. John Bolte van het RIVM, prof. dr. ir. Peter Zwamborn van TNO-FEL, drs. Wim Zwart Voorspuy van de GGD Den Haag en dr. Eric van Rongen van de Gezondheidsraad (3). De strekking van de brochure is gelijk aan die van het factsheet van het Nationaal Forum Gezondheid en Milieu van november 2004 (4), waar de experts onlangs afstand van hebben genomen. Enkele zinnen zijn echter vervallen en een deel van de informatie is anders geformuleerd. Het is daarom redelijk om aan te nemen dat de huidige brochure wel de instemming van de experts heeft. Drs. Wim Zwart Voorspuy is niet alleen informant, maar ook (volgens de website http://www.isde.org ) voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Medische Milieukunde (NVMM), de Nederlandse vertegenwoordiging van de International Society of Doctors for the Environment (ISDE) en één van de leden van het Platform Gezondheid en Milieu, de organisatie die de brochure heeft uitgegeven.

Risico en hulpverlening

Opvallend genoeg vraagt de brochure niet om erkenning van de gezondheidsklachten van mensen die lijden aan de effecten van de elektromagnetische straling van de verschillende bronnen, waaronder GSM- en UMTS-antennes. De NGO's bevelen evenmin hulpverlening aan voor mensen die door electrohypersensitivity (EHS - door de WHO onlangs herdoopt tot IEI-EMF, 'Idiopathic Environmental Intolerance related to Electro Magnetic Fields') hun werk zijn kwijtgeraakt, hebben moeten verhuizen, wonen in afgeschermde kamers of ziek zijn geworden. Ook noemt de brochure niet het risico van de permanente en onderbroken blootstelling van de bevolking, waardoor iedereen straling absorbeert. De kans op zeer kleine biologische effecten is 100%, dus het risico (kans maal gevolg) lijkt hoog. De individuele kans op een ernstige 'kettingreactie' wordt meestal laag geschat, één op vele duizenden. De gevolgen zijn echter ernstig, dus het risico lijkt hoog. De brochure gaat hier niet op in.

Slaapstoornissen en duizeligheid

De NGO's richten zich op ongerustheid en onzekerheid. 'Veel omwonenden van GSM- of UMTS-antennes hebben klachten, zoals hoofdpijn, slapeloosheid of duizeligheid', aldus de brochure. Daar zou vermoeidheid nog aan toegevoegd moeten worden. Het welzijn (een deel van de gezondheid) van veel mensen is verminderd. De brochure noemt ook hartkloppingen en verlies van concentratie. Daar zouden een brandende huid, oogproblemen, oorgeluiden en een reeks gezondheidsklachten aan toegevoegd moeten worden. Een eenvoudige manier om te controleren of de klachten gerelateerd zijn aan elektromagnetische straling is, de bronnen uit te zetten of enige tijd elders te verblijven, waar de stralingsdichtheid veel geringer is. De brochure van het Platform Gezondheid en Milieu gaat echter niet verder dan de zorgen van de algemene bevolking en de onzekerheden van de wetenschappers. Daarom blijft de vraag staan: wat te doen met de gezondheidsklachten? Wie komt in actie voor de mensen met hoofdpijn, slaapstoornissen, duizeligheid en vermoeidheid?

(1) De leden van het Platform Gezondheid en Milieu zijn:
- INCHES, International Network on Children's Health, Environment and Safety, http://www.isde.org/ (kies Links, kijk bij 'Links to networks in which ISDE participates')
- MNGM, Meldpunten Netwerk Gezondheid en Milieu, http://www.mngm.nl
- NVMM, Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde, http://web.inter.nl.net/users/nvmm/ , Nederlandse vertegenwoordiging van de International Society of Doctors for the Environment (ISDE), http://www.isde.org
- NVR, Nederlandse Vrouwenraad, http://www.nederlandsevrouwenraad.nl, lid van de Internationale Vrouwenraad (International Council of Women)
- Stichting Ecobaby, http://www.ecobaby.nl , partner van 'Women in Europe for a Common Future' (WECF)
- Stichting Goede Waar, Vereniging voor mens-, dier- en milieuvriendelijk consumeren, http://www.goedewaar.nl
- Stichting Natuur en Milieu, http://www.natuurenmilieu.nl
- Stichting Viba-Expo, Landelijk platform voor humaan en ecologisch bouwen, wonen en werken, http://www.viba-expo.nl
- Vereniging Leefmilieu, http://www.leefmilieu.nl
- Vusse Milieuadvies, http://www.vusse.demon.nl
- WEO, Werkgroep Elektrische Overgevoeligheid, http://www.electroallergie.org/

(2)
De brochure van het Platform Gezondheid en Milieu kan hier gedownload worden: Download brochure
(3)
De experts die informatie gaven aan het Platform Gezondheid en Milieu zijn:
- Dr. John Bolte, wetenschappelijk onderzoeker, RIVM, Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu, http://www.rivm.nl (het RIVM voert met name onderzoek uit voor de ministeries van VWS, VROM en LNV, inspecties en internationale organisaties zoals de Europese Unie en de Verenigde Naties)
- Prof. dr. ir. Peter Zwamborn, wetenschappelijk onderzoeker, stralingsdeskundige, TNO-FEL (Fysisch en Elektronisch Laboratorium, geïntegreerd in het TNO-kerngebied Defensie en Veiligheid), http://www.tno.nl
- Drs. Wim Zwart Voorspuy, medisch milieukundige, GGD Den Haag (OCW/AGZ), http://www.denhaag.nl/smartsite.html?id=24979 . Volgens de website http://www.isde.org is Wim Zwart Voorspuy voorzitter van de NVMM, Nederlandse Vereniging voor Milieukunde, een lid-organisatie van het Platform Gezondheid en Milieu, http://web.inter.nl.net/users/nvmm/ . De NVMM is de Nederlandse vertegenwoordiging van de 'International Society of Doctors for the Environment' (ISDE). De NVMM is geassocieerd met GGD Nederland, de overkoepelende organisatie van 40 gemeentelijke gezondheidsdiensten in Nederland
- Dr. Eric van Rongen, stralingsdeskundige, secretaris van de Beraadsgroep Stralingshygiëne van de Gezondheidsraad en secretaris van de Commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad, http://www.gr.nl
(4)
Het factsheet van het Nationaal Forum Gezondheid en Milieu van november 2004 kan hier gedownload worden: http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/708 (onderaan)

11 november 2005
Auteur: Frans van Velden, e -mail


Plaats een reactie ...

Reageer op "GSM- (mobiele telefoons) en UMTS-antennes: NGO's adviseren: houdt GSM- en UMTS-antennes op afstand van wonen en werken."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

GSM- (mobiele telefoons) en >> Mobiel bellen: veel bellen >> Mobiele telefoons geven verhoogd >>