Osimertinib, een TKR remmer, verbetert ziektevrije overleving met 46 procent (90 vs 44 procent) op 2 jaar's meting bij patiënten met niet-kleincellige longkanker stadium II en met EGFR expressie

Raadpleeg ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij longkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

22 februari 2023: zie ook de definitieve resultaten van onderstaand beschreven fase III studie ADAURA :  https://kanker-actueel.nl/osimertinib-aanvullend-op-chemo-geeft-hele-goede-resultaten-op-overall-overleving-bij-patienten-met-niet-kleincellige-longkanker-met-egfr-gemuteerde-stadium-ib-tot-iiia-in-vergelijking-met-alleen-chemo-plus-placebo.html

2 juni 2020: ASCO 2020

Wanneer patiënten met operabele niet-kleincellige longkanker na de operatie de Tyrosine Kinase Remmer osimertinib krijgen, aanvullend op eventueel eerst chemo, dan steeg de mediane ziektevrije overleving op 2-jaars meting met 46 procent (90 vs 44 procent)...Lees verder ...