Raadpleeg ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij longkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

2 juni 2020: ASCO 2020

Wanneer patiënten met operabele niet-kleincellige longkanker na de operatie de Tyrosine Kinase Remmer osimertinib krijgen, aanvullend op eventueel eerst chemo, dan steeg de mediane ziektevrije overleving op 2-jaars meting met 46 procent (90 vs 44 procent) in vergelijking met een placebo. De overall overleving is nog niet bereikt maar dit waren de tussen resultaten uit de fase III studie Aduara. Omdat de uitkomsten niet verwacht waren zijn deze nu wel gepubliceerd op ASCO 2020.

In totaal werden 682 patiënten opgenomen in de fase III ADAURA-studie, allemaal met de diagnose van primaire niet-plaveiselcelcarcinoom niet-kleincellige longkanker stadium IB / II / IIIA met bevestigde positieve EGFR-mutaties.
Alle patiënten hadden een volledige operatie van hun longtumoren ondergaan, met volledig herstel. Postoperatieve chemotherapie werd gebruikt als patiënten als kandidaten voor een recidief werden beschouwd, en deze wwas gegeven voordat de patiënten met het onderzoeksgeneesmiddel osimertinib begonnen.

Patiënten werden 1: 1 gerandomiseerd ingedeeld om of oraal osimertinib 80 mg eenmaal daags (n = 339) of placebo (n = 343) te krijgen gedurende 3 jaar of tot een recidief zich voor zou doen van de longkanker. De patiënten werden geselecteerd op basis van het stadium van kanker, mutatietype en ras. Het primaire eindpunt was ziektevrije overleving bij stadium II tot IIIA-patiënten. Secundaire eindpunten waren ziektevrije overleving in de totale studiegroep, evenals algehele overleving en veiligheid.

Voor patiënten met stadium II tot IIIA-ziekte was de 2-jaars ziektevrije overleving 90% voor de osimertinib groep en 44% voor de placebogroep. De hazard ratio voor ziektevrije overleving was 0,17 (95% betrouwbaarheidsinterval 0,12–0,23; P <.0001).
Onder de gehele patiëntenpopulatie was de ziektevrije overleving na 2 jaar 89% voor de osimertinib groep en 53% voor de placebogroep. De hazard ratio voor ziektevrije overleving 0,21 (95% betrouwbaarheidsinterval 0,16–0,28; P <.0001).

Osimertinib werd geassocieerd met een verbeterde ziektevrije overleving bij de meeste onderzochte subgroepen van patiënten, ook wanneer analyses werden uitgevoerd op geslacht, leeftijd, rookstatus, EGFR-mutaties en wel of geen gebruik van adjuvante chemotherapie.
De totale overlevingsgegevens waren op moment van opmaken van de gegevens nog niet beschikbaar, met een totaal van 29 sterfgevallen (n = 9 voor osimertinib; n = 20 voor placebo) maar ook deze waren veel beter voor osimertinib.

Osimertinib werd goed verdragen, met een veiligheidsprofiel dat consistent was met eerdere studies. De meeste bijwerkingen waren laaggradig Alle bijwerkingen gerelateerd aan de behandelingen die optraden bij ≥ 10% van de patiënten waren diarree (46% bij osimertinib vs. 19% bij placebo), paronychia (25% vs. 1%), droge huid (23% vs. 6%), pruritis (19% vs. 9 %) en hoest (18% versus 17%). Er was slechts een incidentie van 3% van andere longziektes geassocieerd met osimertinib, en alle gevallen waren van laaggradig.

Deze studie brengt volgens de onderzoekers een nieuwe aanpak voor deze groep van patiënten. Osimertinib is een EGFR-gerichte therapie tweedelijns of vaak als derdelijns gegeven maar kan nu dus ook beter gegeven worden als eerstelijns voor patiënten met longkanker bij wie de ziekte operatief is verwijderd.

Het abstract van de studie: Osimertinib as adjuvant therapy in patients (pts) with stage IB–IIIA EGFR mutation positive (EGFRm) NSCLC after complete tumor resection: ADAURA. is te lezen op de website van ASCO 2020.

Osimertinib as adjuvant therapy in patients (pts) with stage IB–IIIA EGFR mutation positive (EGFRm) NSCLC after complete tumor resection: ADAURA.

Add to Collection

Authors:

Roy S. Herbst, Masahiro Tsuboi, Thomas John, Christian Grohé, Margarita Majem, Jonathan Wade Goldman, Sang-We Kim, Dominika Marmol, Yuri Rukazenkov, Yi-Long Wu; Medical Oncology, Yale School of Medicine and Yale Cancer Center, New Haven, CT; Department of Thoracic Surgery and Oncology, National Cancer Center Hospital East, Chiba, Japan; Department of Medical Oncology, Austin Health,...

Research Funding:

AstraZeneca

Background:Osimertinib is a 3rd-generation, CNS-active, EGFR-TKI with superior efficacy to comparator EGFR-TKI (gefitinib/erlotinib) in treatment-naïve EGFRm advanced NSCLC. Approx. 30% of pts with NSCLC present with early stage (I–IIIA) disease; surgery is the primary treatment. Adjuvant chemotherapy is standard of care in pts with resected stage II–III NSCLC and select stage IB pts; however, recurrence rates are high and other therapies are needed. ADAURA (NCT02511106) is a Ph III, double-blind, randomized study assessing the efficacy and safety of osimertinib vs placebo (PBO) in pts with stage IB–IIIA EGFRm NSCLC after complete tumor resection and adjuvant chemotherapy, when indicated. Following Independent Data Monitoring Committee recommendation, the trial was unblinded early due to efficacy; we report an unplanned interim analysis.

Methods:Eligible pts: ≥18 years (Japan/Taiwan: ≥20), WHO PS 0/1, primary non-squamous stage IB/II/IIIA NSCLC, confirmed EGFRm (ex19del/L858R), complete resection of primary NSCLC with full recovery from surgery; postoperative chemotherapy was allowed. Pts were randomized 1:1 to osimertinib 80 mg once daily orally or PBO to receive treatment for up to 3 years and stratified by stage (IB/II/IIIA), mutation type (ex19del/L858R), and race (Asian/non-Asian). Primary endpoint: disease-free survival (DFS) by investigator in stage II–IIIA pts. Secondary endpoints: overall survival (OS) and safety. Data cutoff (DCO): 17 Jan 2020.

Results:Globally, 682 pts were randomized to treatment: osimertinib n=339, PBO n=343. Baseline characteristics were balanced across arms (osimertinib/PBO): stage IB 31/31%, stage II/IIIA 69/69%, female 68/72%, ex19del 55/56%, L858R 45/44%. In stage II–IIIA pts, DFS hazard ratio (HR) was 0.17 (95% CI 0.12, 0.23); p<0.0001 (156/470 events); 2-year DFS rate was 90% with osimertinib vs 44% with PBO. In the overall population, DFS HR was 0.21 (0.16, 0.28); p<0.0001 (196/682 events); 2-year DFS rate was 89% with osimertinib vs 53% with PBO. OS was immature (4% maturity) with 29/682 deaths (osimertinib n=9, PBO n=20) at DCO. The safety profile was consistent with the known safety profile of osimertinib.

Conclusions:Adjuvant osimertinib is the 1st targeted agent in a global trial to show a statistically significant and clinically meaningful improvement in DFS in pts with stage IB/II/IIIA EGFRm NSCLC after complete tumor resection and adjuvant chemotherapy, when indicated. Adjuvant osimertinib provides an effective new treatment strategy for these pts. Clinical trial information: NCT02511106.

This material on this page is ©2020 American Society of Clinical Oncology, all rights reserved. Licensing available upon request. For more information, please contact licensing@asco.org.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Osimertinib, een TKR remmer, verbetert ziektevrije overleving met 46 procent (90 vs 44 procent) op 2 jaar's meting bij patiënten met niet-kleincellige longkanker stadium II en met EGFR expressie"


Gerelateerde artikelen