Darmkanker: Avastin - bevacizumab naast chemo bij darmkankerpatienten tast vaak - 34 procent - het functioneren van de eierstokken aan. Bij 12 procent herstelt dit niet meer.

8 oktober 2012: Bron ESMO 2012

Een gerandomiseerde fase III studie lijkt aan te tonen dat Avastin - bevacizumab aanvullend op chemo - FOLFOX of FOLFIRI bij vergevorderde darmkanker een winst oplevert aan progressievrije tijd van 7 weken in vergelijking met alleen chemo. Aldus Italiaanse onderzoekers op ESMO 2012.

Na een mediane follow-up van 18 maanden waren er 172 (93%) recidieven, progressie van de ziekte bij totaal 184 deelnemers. Mediane progressievrije tijd was 4,97 maanden voor arm A  - alleen chemo vergeleken met 6,77 maanden voor...

Lees verder ...