8 oktober 2012: Bron ESMO 2012

Een gerandomiseerde fase III studie lijkt aan te tonen dat Avastin - bevacizumab aanvullend op chemo - FOLFOX of FOLFIRI bij vergevorderde darmkanker een winst oplevert aan progressievrije tijd van 7 weken in vergelijking met alleen chemo. Aldus Italiaanse onderzoekers op ESMO 2012.

Na een mediane follow-up van 18 maanden waren er 172 (93%) recidieven, progressie van de ziekte bij totaal 184 deelnemers. Mediane progressievrije tijd was 4,97 maanden voor arm A  - alleen chemo vergeleken met 6,77 maanden voor arm B - de chemo plus Avastingroep, (hazard ratio (HR) 0,65, p = 0,0062.) Een progrssievrije tijd analyse gecorrigeerd voor stratificatie factoren, leeftijd en geslacht bevestigt dat avastin - bevacizumab toegevoegd aan chemotherapie de progressievrije tijd verlengde in vergelijking met alleen chemo, HR 0,70, p = 0,032, aldus de onderzoekers.

Opvallend is dat slechts 1 op de 5 patiënten reageerden op de behandeling en er weinig tot geen verschil zat tussen de twee groepen: "Een verhoogde respons werd ook aangetoond in arm B met respons van 18% voor chemotherapie alleen en 21% voor chemotherapie plus avastin - bevacizumab, maar het verschil was niet statistisch significant", aldus de onderzoekers. Dat betekent dat 80 procent van de deelnemende patienten überhaupt niet reageerde op een behandeling, noch op chemo noch op chemo plus Avastin. Je kunt je dan toch wel afvragen of je als darmkankerpatiënt hiervoor moet kiezen. Bovendien is er voor zover wij hebben kunnen nagaan geen enkele studie tot nu toe verschenen die Avastin - bevacizumab vergelijkt met placebo of bv. niet-toxische aanpak met voeding en speciale voedingsuppletie - bv. PSK.

De cijfers over de overall overleving kan volgens de onderzoekers nog niet worden gegeven omdat de studie nog loopt. In Wenen gaven de onderzoekers aan dat in de chemogroep inmiddels 52 mensen waren overleden en in de chemo plus avastin 48 mensen. Heirbij aangetekend dat de onderzokers nog neit bekend maakten oaan welke oorzaak de mensen waren voerleden. Want in de groep chemo was de gemiddelde leeftijd 66 jaar en in de chemo plus Avastin was de gemiddelde leeftijd 62 jaar. Overlijden niet gerelateerd aan de darmkanker of behandeling kunnen dus verschillen.

Onderaan dit artikel stat het abstract van de studie zoals dat gepresenteerd werd op de ESMO in Wenen en waaruit bovenstaand schrijven is gecomponeerd.

6 oktober 2011: Bron: Medscape

Opnieuw is Avastin - bevacizumab in opspraak. Uit nieuwe studies is gebleken dat Avastin - bevacizumab bij vrouwen die dit medicijn kregen naast hun chemo (FOLFOX regiem) dat het functioneren van de eierstokken werd verstoord. Maar liefst bij 34% van een groep vrouwen (179 deelnemers) met darmkanker die meededen aan een studie die chemo plus Avasstin vergeleek met alleen chemo bleek het funtioneren van de eierstokken weg te vallen. Bij 12% veroorzaakte Avastin blijvende problemen en onvruchtbaarheid. Bovendien blijkt Avastin - bevacizumab ook dezelfde problemen te kunnen veroorzaken aan de kaak zoals sommige bisfosfonaten doen en is opnieuw bevestigd dat avastin - bevacizumab een beduidend grotere kans op veneuze trombose geeft. Al met al dus wederom slecht nieuws voor avastin - bevacizumab.

Een persoonlijke opmerking: zouden al die mensen die doneren aan het KWF of acties voeren voor KWF kankerbestrijding zich realiseren dat een groot gedeelte van hun geld naar dit soort onderzoek gaat en bijna niets naar onderzoek naar niet toxische middelen en behandelingen?

Hier een citaat uit een artikel van medscape over de nieuwste bevindingen bij Avastin - bevacizumab. Het hele artikel kunt u lezen als u hier klikt.

Ovarian failure identified in 34% of women (32 of 95) being treated with bevacizumab plus chemotherapy and only in 2% of women (2 of 84) being treated with chemotherapy alone

Source: Medscape

The data for this warning come from a subset of 179 women taking part in a study investigating bevacizumab in combination with a modified infusional fluorouracil, leucovorin, and oxaliplatin (FOLFOX) 6 regimen for adjuvant stage 2 and 3 colorectal cancer, a use for which the drug is not approved (its indication for colorectal cancer is for metastatic disease).

In this study, new cases of ovarian failure were identified in 34% of women (32 of 95) being treated with bevacizumab plus chemotherapy and only in 2% of women (2 of 84) being treated with chemotherapy alone (relative risk, 14; 95% confidence interval, 4 to 53). After the discontinuation of bevacizumab treatment, recovery of ovarian function was demonstrated in 22% of these women.

.......

Increased risk for a VTE has already been reported with bevacizumab, but a new section of the label notes that patients who have experienced a VTE while taking bevacizumab and who are now being treated with anticoagulants continue to be at increased risk for further VTEs.

These data come from a study conducted in 1401 patients with metastatic colorectal cancer, an approved indication for the drug. The overall incidence of a first VTE was higher in patients being treated with bevacizumab plus chemotherapy than in those being treated with chemotherapy alone (13.5% vs 9.6%).

Among those who developed a first VTE, 116 were treated with anticoagulants (73 on bevacizumab plus chemotherapy and 43 on chemotherapy alone). In this subgroup of patients, the overall incidence of subsequent VTEs was higher in patients receiving bevacizumab (31.5% vs 25.6%); the overall incidence of bleeding was also higher (27.4% vs 20.9%).

Continued bevacizumab plus second-line chemotherapy after progression to first-line therapy improves progression-free survival in patients with metastatic colorectal cancer.

Category: Vienna 2012 Congress, Vienna 2012 App
Results of the randomized BEBYP study

A phase III study conducted by the Gruppo Oncologico Nord Ovest (Italy) evaluated whether continuing bevacizumab with second line chemotherapy beyond progression would improve survival in patients with unresectable metastatic colorectal cancer (mCRC), as suggested by retrospective data. The study results are reported by Dr G. Masi at the ESMO 2012 Congress of the European Society for Medical Oncology in Vienna.

The  trial randomized patients with mCRC who had received bevacizumab plus first line chemotherapy with fluoropyrimidine, FOLFIRI, FOLFOX or FOLFOXIRI to receive a second line of chemotherapy using either FOLFOX or FOLFIRI alone (arm A) or together with bevacizumab (arm B).

Patients were stratified according to center, performance status (PS 0 vs. 1-2), disease free interval from the last administration of first line chemotherapy (≤3 months vs. >3 months) and the second line regimen. The primary endpoint was progression-free survival (PFS). The trial was designed to randomize 262 patients but accrual was halted on May 11th 2012 when it was noted that the similarly designed AIO/AMG ML18147 trial showed improved overall survival (OS) with bevacizumab beyond progression.

Prior to the early end, the trial had randomized 185 patients; 184 patients were included in the intent to treat analysis since one patient had been randomized in error. Arm A comprised 92 patients who were 75% male with a median age of 66 years; 82% of patients had PS 0, 76% had disease at multiple sites and liver only disease was seen in 15% of patients. Patients in arm B were slightly younger with a median age of 62 but other characteristics were the same or similar to arm A.

The study met the primary endpoint; at median follow up of 18 months there were 172 (93%) events for PFS and median PFS was 4.97 months for arm A compared to 6.77 months for arm B, hazard ratio (HR) 0.65; p = 0.0062. A PFS analysis that adjusted for stratification factors, age and sex confirmed that bevacizumab added to chemotherapy improved PFS over chemotherapy alone, HR 0.70, p = 0.032.

An increased response was also demonstrated in arm B with response rates of 18% for chemotherapy alone and 21% for chemotherapy plus bevacizumab, but the difference was not statistically significant. Overall survival data are not yet mature with arm A having 52 events and arm B having 46 events thus far. The adverse event profile was consistent with previously reported data for bevacizumab plus chemotherapy.
 
In conclusion, continued bevacizumab plus second-line chemotherapy after progression to first-line therapy improves progression-free survival in patients with metastatic colorectal cancer.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Darmkanker: Avastin - bevacizumab naast chemo bij darmkankerpatienten tast vaak - 34 procent - het functioneren van de eierstokken aan. Bij 12 procent herstelt dit niet meer."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Darmkanker: Avastin - Bevacizumab >> Avastin - bevacizumab naast >> Darmkanker: Avastin - bevacizumab >> Darmkanker: Avastin - Bevacizumab >> Darmkanker: Avastin - gevoelig >> Darmkanker: Avastin - Bevacizumab >> Darmkanker: Avastin en Oxaliplatin >> Darmkanker: Avastin samen >> Avastin - Bevacizumab, een >>