Cyberknife - opereren met robot - is uitstekende manier om beginnende longkanker succesvol te behandelen.

Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie aftrekbaar voor de belasting.

3 augustus 2012: Bron: Front Oncol. 2012;2:9. Epub 2012 Feb 1. en Front Oncol. 2012;2:63. Epub 2012 Jun 29

De cyberknife, een...

Lees verder ...