Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie aftrekbaar voor de belasting.

3 augustus 2012: Bron: Front Oncol. 2012;2:9. Epub 2012 Feb 1. en Front Oncol. 2012;2:63. Epub 2012 Jun 29

De cyberknife, een robot voor nauwkeurige stereo tactische bestraling van o.a. longtumoren, blijkt voor beginnende longkanker, zelfs met beperkte uitzaaiïngen een succesvolle behandeling te kunnen zijn. In beide studies blijkt de overall overleving na 4 en 2 jaar beter voor de patiënten die met de cyberknife waren behandeld dan verwacht mocht worden met een klassieke vorm van radiotherapie op basis van historische statistieken. Dit tonen de resultaten uit twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde langjarige studies. Wat opvalt is dat de gemiddelde leeftijd van de deelnemende patiënten in beide studies boven de 70 jaar gemiddeld ligt.

De eerste studie behandelde 40 patiënten met stadium I niet-kleincellig longkanker (NSCLC) met tumoren die eigenlijk te riskant waren om te opereren. De behandeling met de cyberknife werd uitgevoerd met een
zogeheten wig resectie met de cyberknife. Een PET/CT scan bepaalde de enscenering. De behandelingen werden uitgevoerd met behulp van de cyberknife met zogeheten tumor tracking.
Drie-tot-vijf gouden fiduciaire markers werden geïmplanteerd in of nabij tumoren en dienden als gerichte referentiepunten. Algemeen onderzoek en PET / CT beeldvorming werden elke drie maanden als follow-up uitgevoerd.

Veertig patiënten (gemiddelde leeftijd 76) met een mediane maximale tumor met een diameter van 2,6 cm (range, 1.4-5.0 cm) werden behandeld. Bij een gemiddelde follow-up van 44 maanden (range, 12-72 maanden), de 3 jaar Kaplan-Meier locoregionale controle en de totale overlevings cijfers waren in het voordeel van de patiënten behandeld met de
cyberknife in vergelijking met de hedendaagse resultaten op 91 en 75%, respectievelijk.

In de tweede studie werden 24 patiënten (gemiddelde leeftijd 73 jaar) met een gemiddelde maximale tumor met een diameter van 2,5 cm (bereik, 0,8 tot 4,5 cm) behandeld met de cyberknife. De standaardbehandeling voor operabele longkankerpatiënten met enkelvoudige perifere longmetastasen is metastasectomie - volledige verwijdering.
De patienten werden behandeld en gevolgd gedurende een periode van 6 jaar, van september 2004 tot september 2010 en vervolgens voor minimaal 1 jaar of tot aan overlijden.  De patiënten werden bestraald in drie gedeelten over een periode van 3-11 dagen (gemiddeld 7 dagen). Bij een gemiddelde follow-up van 20 maanden, was de 2-jarige Kaplan-Meier lokale
controle 87% en de algehele overleving 50%.

Conclusie van de onderzoekers: CyberKnife met de vaste tracking is een effectieve behandeling voor hoog-risico chirurgische patiënten met een klein aantal perifere longmetastasen.

Hieronder de abstracten van de volledige studierapporten: CyberKnife with Tumor Tracking: An Effective Treatment for High-Risk Surgical Patients with Single Peripheral Lung Metastases en de studie:
CyberKnife with Tumor Tracking: An Effective Treatment for High-Risk Surgical Patients with Stage I Non-Small Cell Lung Cancer

CyberKnife with Tumor Tracking: An Effective Treatment for High-Risk Surgical Patients with Stage I Non-Small Cell Lung Cancer

 Front Oncol. 2012; 2 : 9.
Published online 2012 February 1. doi:  10.3389/fonc.2012.00009
PMCID: PMC3356163

CyberKnife with Tumor Tracking: An Effective Treatment for High-Risk Surgical Patients with Stage I Non-Small Cell Lung Cancer

Abstract

Published data suggests that wedge resection for stage I non-small cell lung cancer (NSCLC) is associated with improved overall survival compared to stereotactic body radiation therapy. We report CyberKnife outcomes for high-risk surgical patients with biopsy-proven stage I NSCLC. PET/CT imaging was completed for staging. Three-to-five gold fiducial markers were implanted in or near tumors to serve as targeting references. Gross tumor volumes (GTVs) were contoured using lung windows; the margins were expanded by 5 mm to establish the planning treatment volume (PTV). Treatment plans were designed using a mean of 156 pencil beams. Doses delivered to the PTV ranged from 42 to 60 Gy in three fractions. The 30 Gy isodose contour extended at least 1 cm from the GTV to eradicate microscopic disease. Treatments were delivered using the CyberKnife system with tumor tracking. Examination and PET/CT imaging occurred at 3 month follow-up intervals. Forty patients (median age 76) with a median maximum tumor diameter of 2.6 cm (range, 1.4–5.0 cm) and a mean post-bronchodilator percent predicted forced expiratory volume in 1 s (FEV1) of 57% (range, 21–111%) were treated. A median dose of 48 Gy was delivered to the PTV over 3–13 days (median, 7 days). The 30 Gy isodose contour extended a mean 1.9 cm from the GTV. At a median 44 months (range, 12–72 months) follow-up, the 3 year Kaplan–Meier locoregional control and overall survival estimates compare favorably with contemporary wedge resection outcomes at 91 and 75%, respectively. CyberKnife is an effective treatment approach for stage I NSCLC that is similar to wedge resection, eradicating tumors with 1–2 cm margins in order to preserve lung function. Prospective randomized trials comparing CyberKnife with wedge resection are necessary to confirm equivalence.

References

 • Allen M. S., Darling G. E., Pechet T. T., Mitchell J. D., Herndon J. E., II., Landreneau R. J., Inculet R. I., Jones D. R., Meyers B. F., Harpole D. H., Putnam J. B., Jr., Rusch V. W. (2006). Morbidity and mortality of major pulmonary resections in patients with early-stage lung cancer: initial results of the randomized, prospective ACOSOG Z0030 trial. Ann. Thorac. Surg. 81, 1013–1019; discussion 1019–1020. doi: 10.1016/j.athoracsur.2005.06.066. [PubMed] [Cross Ref]
 • Banovac F., Mcrae D., Dieterich S., Wong K., Dias L., Chang T. (2007). “Percutaneous placement of fiducial markers for thoracic malignancies,” in Robotic Radiosurgery: Treating Tumors that Move with Respiration, eds Urschel H. C., Kresel J. J., Luketich J. D., Papiez L., Timmerman R. D., editors. (Berlin: Springer-Verlag; ), 15–29.
 • Barton M. (1995). Tables of equivalent dose in 2 Gy fractions: a simple application of the linear quadratic formula. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 31, 371–378. doi: 10.1016/0360-3016(94)E0126-5. [PubMed] [Cross Ref]
 • Collins B. T., Erickson K., Reichner C. A., Collins S. P., Gagnon G. J., Dieterich S., Mcrae D. A., Zhang Y., Yousefi S., Levy E., Chang T., Jamis-Dow C., Banovac F., Anderson E. D. (2007). Radical stereotactic radiosurgery with real-time tumor motion tracking in the treatment of small peripheral lung tumors. Radiat. Oncol. 2, 39. doi: 10.1186/1748-717X-2-39. [PMC free article] [PubMed] [Cross Ref]
 • Collins B. T., Vahdat S., Erickson K., Collins S. P., Suy S., Yu X., Zhang Y., Subramaniam D., Reichner C. A., Sarikaya I., Esposito G., Yousefi S., Jamis-Dow C., Banovac F., Anderson E. D. (2009). Radical CyberKnife radiosurgery with tumor tracking: an effective treatment for inoperable small peripheral stage I non-small cell lung cancer. J. Hematol. Oncol. 2, 1. doi: 10.1186/1756-8722-2-1. [PMC free article] [PubMed] [Cross Ref]
 • Ginsberg R. J., Rubinstein L. V. (1995). Randomized trial of lobectomy versus limited resection for T1 N0 non-small cell lung cancer. Lung Cancer Study Group. Ann. Thorac. Surg. 60, 615–622; discussion 622–613. doi: 10.1016/0003-4975(95)00537-U. [PubMed] [Cross Ref]
 • Goldstein N. S., Ferkowicz M., Kestin L., Chmielewski G. W., Welsh R. J. (2003). Wedge resection margin distances and residual adenocarcinoma in lobectomy specimens. Am. J. Clin. Pathol. 120, 720–724. doi: 10.1309/P47FYW5U4CRQ0WFE. [PubMed] [Cross Ref]
 • Grills I. S., Mangona V. S., Welsh R., Chmielewski G., Mcinerney E., Martin S., Wloch J., Ye H., Kestin L. L. (2010). Outcomes after stereotactic lung radiotherapy or wedge resection for stage I non-small-cell lung cancer. J. Clin. Oncol. 28, 928–935. doi: 10.1200/JCO.2009.25.0928. [PubMed] [Cross Ref]
 • Handy J. R., Jr., Asaph J. W., Skokan L., Reed C. E., Koh S., Brooks G., Douville E. C., Tsen A. C., Ott G. Y., Silvestri G. A. (2002). What happens to patients undergoing lung cancer surgery? Outcomes and quality of life before and after surgery. Chest 122, 21–30. doi: 10.1378/chest.122.1.21. [PubMed] [Cross Ref]
 • Hoogeman M., Prevost J. B., Nuyttens J., Poll J., Levendag P., Heijmen B. (2009). Clinical accuracy of the respiratory tumor tracking system of the CyberKnife: assessment by analysis of log files. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 74, 297–303. doi: 10.1016/j.ijrobp.2008.12.041. [PubMed] [Cross Ref]
 • Lax I., Panettieri V., Wennberg B., Amor Duch M., Naslund I., Baumann P., Gagliardi G. (2006). Dose distributions in SBRT of lung tumors: comparison between two different treatment planning algorithms and Monte-Carlo simulation including breathing motions. Acta Oncol. 45, 978–988. doi: 10.1080/02841860600900050. [PubMed] [Cross Ref]
 • Lee W., Daly B. D., Dipetrillo T. A., Morelli D. M., Neuschatz A. C., Morr J., Rivard M. J. (2003). Limited resection for non-small cell lung cancer: observed local control with implantation of I-125 brachytherapy seeds. Ann. Thorac. Surg. 75, 237–242; discussion 242–233. doi: 10.1016/S0003-4975(02)04319-9. [PubMed] [Cross Ref]
 • Mcgarry R. C., Papiez L., Williams M., Whitford T., Timmerman R. D. (2005). Stereotactic body radiation therapy of early-stage non-small-cell lung carcinoma: phase I study. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 63, 1010–1015. doi: 10.1016/j.ijrobp.2005.03.073. [PubMed] [Cross Ref]
 • Narsule C. K., Ebright M. I., Fernando H. C. (2011). Sublobar versus lobar resection: current status. Cancer J. 17, 23–27. doi: 10.1097/PPO.0b013e31822bd69e. [PubMed] [Cross Ref]
 • Onishi H., Araki T., Shirato H., Nagata Y., Hiraoka M., Gomi K., Yamashita T., Niibe Y., Karasawa K., Hayakawa K., Takai Y., Kimura T., Hirokawa Y., Takeda A., Ouchi A., Hareyama M., Kokubo M., Hara R., Itami J., Yamada K. (2004). Stereotactic hypofractionated high-dose irradiation for stage I nonsmall cell lung carcinoma: clinical outcomes in 245 subjects in a Japanese multiinstitutional study. Cancer 101, 1623–1631. doi: 10.1002/cncr.20539. [PubMed] [Cross Ref]
 • Papiez L., Timmerman R., Desrosiers C., Randall M. (2003). Extracranial stereotactic radioablation: physical principles. Acta Oncol. 42, 882–894. doi: 10.1080/02841860310013490. [PubMed] [Cross Ref]
 • Qiao X., Tullgren O., Lax I., Sirzen F., Lewensohn R. (2003). The role of radiotherapy in treatment of stage I non-small cell lung cancer. Lung Cancer 41, 1–11. doi: 10.1016/S0169-5002(03)00152-1. [PubMed] [Cross Ref]
 • Santos R., Colonias A., Parda D., Trombetta M., Maley R. H., Macherey R., Bartley S., Santucci T., Keenan R. J., Landreneau R. J. (2003). Comparison between sublobar resection and 125Iodine brachytherapy after sublobar resection in high-risk patients with stage I non-small-cell lung cancer. Surgery 134, 691–697; discussion 697. doi: 10.1016/S0039-6060(03)00327-1. [PubMed] [Cross Ref]
 • Timmerman R., Mcgarry R., Yiannoutsos C., Papiez L., Tudor K., Deluca J., Ewing M., Abdulrahman R., Desrosiers C., Williams M., Fletcher J. (2006). Excessive toxicity when treating central tumors in a phase II study of stereotactic body radiation therapy for medically inoperable early-stage lung cancer. J. Clin. Oncol. 24, 4833–4839. doi: 10.1200/JCO.2005.04.8074. [PubMed] [Cross Ref]
 • Timmerman R., Papiez L., Mcgarry R., Likes L., Desrosiers C., Frost S., Williams M. (2003). Extracranial stereotactic radioablation: results of a phase I study in medically inoperable stage I non-small cell lung cancer. Chest 124, 1946–1955. doi: 10.1378/chest.124.5.1946. [PubMed] [Cross Ref]
 • Timmerman R., Paulus R., Galvin J., Michalski J., Straube W., Bradley J., Fakiris A., Bezjak A., Videtic G., Johnstone D., Fowler J., Gore E., Choy H. (2010). Stereotactic body radiation therapy for inoperable early stage lung cancer. JAMA 303, 1070–1076. doi: 10.1001/jama.2010.778. [PMC free article] [PubMed] [Cross Ref]
 • Vahdat S., Oermann E. K., Collins S. P., Yu X., Abedalthagafi M., Debrito P., Suy S., Yousefi S., Gutierrez C. J., Chang T., Banovac F., Anderson E. D., Esposito G., Collins B. T. (2010). CyberKnife radiosurgery for inoperable stage IA non-small cell lung cancer: 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography serial tumor response assessment. J. Hematol. Oncol. 3, 6. doi: 10.1186/1756-8722-3-6. [PMC free article] [PubMed] [Cross Ref]
 • Yousefi S., Collins B. T., Reichner C. A., Anderson E. D., Jamis-Dow C., Gagnon G., Malik S., Marshall B., Chang T., Banovac F. (2007). Complications of thoracic computed tomography-guided fiducial placement for the purpose of stereotactic body radiation therapy. Clin. Lung Cancer 8, 252–256. doi: 10.3816/CLC.2007.n.002. [PubMed] [Cross Ref]

CyberKnife with Tumor Tracking: An Effective Treatment for High-Risk Surgical Patients with Single Peripheral Lung Metastases

 Front Oncol. 2012; 2 : 63.
Published online 2012 June 29. doi:  10.3389/fonc.2012.00063
PMCID: PMC3386520

CyberKnife with Tumor Tracking: An Effective Treatment for High-Risk Surgical Patients with Single Peripheral Lung Metastases

Abstract

Standard treatment for operable patients with single peripheral lung metastases is metastasectomy. We report mature CyberKnife outcomes for high-risk surgical patients with biopsy proven single peripheral lung metastases. Twenty-four patients (median age 73 years) with a mean maximum tumor diameter of 2.5 cm (range, 0.8–4.5 cm) were treated over a 6-year period extending from September 2004 to September 2010 and followed for a minimum of 1 year or until death. A mean dose of 52 Gy (range, 45–60 Gy) was delivered to the prescription isodose line in three fractions over a 3–11 day period (mean, 7 days). At a median follow-up of 20 months, the 2-year Kaplan–Meier local control and overall survival rates were 87 and 50%, respectively. CyberKnife with fiducial tracking is an effective treatment for high-risk surgical patients with single small peripheral lung metastases. Trials comparing CyberKnife with metastasectomy for operable patients are necessary to confirm equivalence.

References

 • Casiraghi M., De Pas T., Maisonneuve P., Brambilla D., Ciprandi B., Galetta D., Borri A., Gasparri R., Petrella F., Tessitore A., Guarize J., Donghi S. M., Veronesi G., Solli P., Spaggiari L. (2011). A 10-year single-center experience on 708 lung metastasectomies: the evidence of the “international registry of lung metastases.” J. Thorac. Oncol. 6, 1373–1378. [PubMed]
 • Collins B. T., Erickson K., Reichner C. A., Collins S. P., Gagnon G. J., Dieterich S., McRae D. A., Zhang Y., Yousefi S., Levy E., Chang T., Jamis-Dow C., Banovac F., Anderson E. D. (2007). Radical stereotactic radiosurgery with real-time tumor motion tracking in the treatment of small peripheral lung tumors. Radiat. Oncol. 2, 39. doi: 10.1186/1748-717X-2-39. [PMC free article] [PubMed] [Cross Ref]
 • Dunlap N. E., Cai J., Biedermann G. B., Yang W., Benedict S. H., Sheng K., Schefter T. E., Kavanagh B. D., Larner J. M. (2010). Chest wall volume receiving >30 Gy predicts risk of severe pain and/or rib fracture after lung stereotactic body radiotherapy. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 76, 796–801. doi: 10.1016/j.ijrobp.2009.02.027. [PubMed] [Cross Ref]
 • Hoogeman M., Prevost J. B., Nuyttens J., Poll J., Levendag P., Heijmen B. (2009). Clinical accuracy of the respiratory tumor tracking system of the CyberKnife: assessment by analysis of log files. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 74, 297–303. doi: 10.1016/j.ijrobp.2008.12.041. [PubMed] [Cross Ref]
 • Kilby W., Dooley J. R., Kuduvalli G., Sayeh S., Maurer C. R., Jr. (2010). The CyberKnife robotic radiosurgery system in 2010. Technol. Cancer Res. Treat. 9, 433–452. [PubMed]
 • Nambu A., Onishi H., Aoki S., Koshiishi T., Kuriyama K., Komiyama T., Marino K., Araya M., Saito R., Tominaga L., Maehata Y., Sawada E., Araki T. (2011). Rib fracture after stereotactic radiotherapy on follow-up thin-section computed tomography in 177 primary lung cancer patients. Radiat. Oncol. 6, 137. doi: 10.1186/1748-717X-6-137. [PMC free article] [PubMed] [Cross Ref]
 • Pastorino U. (1997). Lung metastasectomy: why, when, how. Crit. Rev. Oncol. Hematol. 26, 137–145. doi: 10.1016/S1040-8428(97)00017-6. [PubMed] [Cross Ref]
 • Reichner C., Collins B., Gagnon G., Shakun M., Jamis-Dow C., Anderson E. (2005). The placement of gold fiducials for CyberKnife stereotactic radiosurgery using a modified transbronchial needle aspiration technique. J. Bronchol. 12, 193–195. doi: 10.1097/01.lab.0000186345.85025.41. [Cross Ref]
 • Siva S., MacManus M., Ball D. (2010). Stereotactic radiotherapy for pulmonary oligometastases: a systematic review. J. Thorac. Oncol. 5, 1091–1099. [PubMed]
 • The International Registry of Lung Metastases. (1997). Long-term results of lung metastasectomy: prognostic analyses based on 5206 cases. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 113, 37–49. doi: 10.1016/S0022-5223(97)70397-0. [PubMed] [Cross Ref]
 • Vahdat S., Oermann E. K., Collins S. P., Yu X., Abedalthagafi M., Debrito P., Suy S., Yousefi S., Gutierrez C. J., Chang T., Banovac F., Anderson E. D., Esposito G., Collins B. T. (2010). CyberKnife radiosurgery for inoperable stage IA non-small cell lung cancer: 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography serial tumor response assessment. J. Hematol. Oncol. 3, 6. doi: 10.1186/1756-8722-3-6. [PMC free article] [PubMed] [Cross Ref]
 • Voroney J. P., Hope A., Dahele M. R., Purdie T. G., Franks K. N., Pearson S., Cho J. B., Sun A., Payne D. G., Bissonnette J. P., Bezjak A., Brade A. M. (2009). Chest wall pain and rib fracture after stereotactic radiotherapy for peripheral non-small cell lung cancer. J. Thorac. Oncol. 4, 1035–1037. doi: 10.1097/JTO.0b013e3181ae2962. [PubMed] [Cross Ref]
 • Yousefi S., Collins B. T., Reichner C. A., Anderson E. D., Jamis-Dow C., Gagnon G., Malik S., Marshall B., Chang T., Banovac F. (2007). Complications of thoracic computed tomography-guided fiducial placement for the purpose of stereotactic body radiation therapy. Clin. Lung Cancer 8, 252–256. doi: 10.3816/CLC.2007.n.002. [PubMed] [Cross Ref]

Plaats een reactie ...

Reageer op "Cyberknife - opereren met robot - is uitstekende manier om beginnende longkanker succesvol te behandelen."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Cyberknife - opereren met >> De Cyberknife - robot zorgt >> Cyberknife geeft uitstekende >>