Visolie, ook ingenomen via capsules, werkt preventief in het voorkomen van borstkanker bij vrouwen in de leeftijd na de overgang. Blijkt uit een 8 jarige bevolkingstudie onder 35.000 vrouwen. Artikel geplaatst 14 juli 2010

14 juli 2010: Bron: Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2010 Jul;19(7):1696-708.

Dagelijks gebruik van visoliecapsules wordt geassocicieerd met een lager risico op borstkanker bij postmenopauzale vrouwen, volgens de resultaten uit een 8-jarig bevolkingsonderzoek bij ruim 35.000 vrouwen in de leeftijd van 50 tot 75 jaar.

Zometa - Zoledronic Acid geeft voor borstkanker in het algemeen geen significant positief effect maar voor vrouwen na de overgang met borstkanker blijkt Zometa 25 procent langere ziektevrije tijd en overall overleving te geven

27 september 2011: Bron The New England Journal of Medicin

Hoewel Zometa - Zoledronic Acid voor alle vrouwen met borstkanker geen significant positief effect geeft blijkt uit een deelanalyse dat voor vrouwen in de leeftijd na de overgang Zometa wel degeljik een effectief middel kan zijn als aanvulling op chemo. Het verschil in ziektevrije tijd en overall overleving was maar liefst 25% bij die groep vrouwen in vergelijking met alleen chemo. Er is al zoveel gepubliceerd over Zometa, zie linkerkolom dat...

Lees verder ...

Zometa - Zoledronic Acid voorkomt significant recidief bij vrouwen met borstkanker na de overgang en geeft significant betere resultaten op overleving, maar niet bij jongere vrouwen. Oestrogeen niveau lijkt hierin een bepalende rol te spelen

10 december 2010: Bron: Azure studie en Medscape
 
Zoledronic Acid - Zometa geeft een significant positief effect op zowel recidief en overleving bij postmenopauzale vrouwen met borstkanker (meer dan 5 jaar na de menopauze), maar geen effect op premenopauzale vrouwen. Dat blijkt uit een subanalyse van de grote fase III studie (Azure studie). Algeheel genomen bleek uit de Azure studie dat er geen effect was op het voorkomen van een recidief en overleving van vrouwen met borstkanker en...Lees verder ...