Lenalidomide (Revlimid) plus lage dosis dexamethason langdurig gegeven geeft 28 procent betere resultaten in overall overleving en progressievrije tijd versus MPT (melphalan, prednisone en thalidomide) bij beginnende Multiple Myeloma (Kahler)

23 augustus 2023: lees ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/immuuntherapie-met-gepersonaliseerde-dendritische-celtherapie-plus-onderhoudsdosis-lenalidomide-na-autologe-stamceltransplantatie-verbetert-bij-multiple-myeloma-complete-remissies-met-ruim-7-procent-na-1-jaar.html

3 oktober 2018: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/elotuzumab-een-immuuntherapeutisch-middel-aanvullend-op-lenalidomide-en-dexamethason-geeft-30-betere-overall-overleving-en-progressievrije-ziekte-dan-alleen-lenalidomide-en-dexamethason-bij-gevorderde-multiple-myeloma-kahler.html

15 februari 2017: lees ook deze artikelen: 

https://kanker-actueel.nl/lenalidomide-na-autologe-stamceltransplantatie-bij-multiple-myeloma-ziekte-van-kahler-geeft-superieure-overall-overleving-en-ziektevrije-tijd.html

https://kanker-actueel.nl/NL/daratumumab-darzalex-in-combinatie-met-bortezomib-velcade-en-dexamethason-voor-eerder-behandelde-multiple-myeloma-kahler-vermindert-kans-op-recidief-op-1-jaar-met-61-procent.html

Klik hier voor artikel: Genentest blijkt voorspellende waarde te hebben bij het verloop van Multiple Myeloma - ziekte van Kahler bij nieuw gediagnosteerde patiënten en wel of niet aanslaan van Bortezomib - Velcade.

21 november 2014: Bron: Facon T, Dimopoulos M, Dispenzieri A, et al: Initial phase 3 results...Lees verder ...

Thalidomide geeft bij Kahler - Multiple Myeloma meer complete remissies en langere tijd tot recidief optreedt maar geeft weinig tot geen betere overall overleving en geeft aanzienlijk meer bijwerkingen aldus nieuwe fase III studiegegevens. Artikel geplaat

6 mei 2012: Lees ook artikel - klik hier voor dit artikel - over genentest bij de diagnose van Multiple Myeloma - Kahler. Een genentest op chromosomen afwijkingen blijkt vrij nauwkeurig te kunnen voorspellen hoe het ziekteverloop zal zijn bij een behandeling van Multiple Myeloma - Kahler.

10 maart 2006: Bron: Reuters en N Engl J Med 2006;354:1021-1030,1076-1078

Thalidomide toegevoegd aan behandeling van Kahler - Myeloma geeft ondanks een significant groter aantal remissies en een significant...Lees verder ...

Thalidomide remt hoog significant groei van Kahler - Multiple Myeloma en verdriedubbeld ziektevrije tijd tot nieuw recidief, mediaan van 27,9 weken naar 75,7 weken, aldus fase III studie

6 mei 2012: Lees ook artikel - klik hier voor dit artikel - over genentest bij de diagnose van Multiple Myeloma - Kahler. Een genentest op chromosomen afwijkingen blijkt vrij nauwkeurig te kunnen voorspellen hoe het ziekteverloop zal zijn bij een behandeling van Multiple Myeloma - Kahler.

19 januari 2006: Bron: Medscape

Een grote gerandomiseerde fase III studie naar effect van thalidomide en dexamethason samen is vroegtijdig stopgezet omdat de resultaten zo goed zijn dat het...Lees verder ...

Thalidomide: REVLIMID - lenalidomide studie bij hormoonresistente prostaatkanker wordt gestopt wegens geen resultaat. Bij andere vormen van kanker - CLL en non-Hodgkin gaan studies wel verder met tot nu toe goede resultaten

Aan dit artikel is enkele uren gewerkt, opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen met een donatie dan kan dat via deze link, elk bedrag hoe klein ook is welkom. Daarmee zorgt u er mede voor dat kanker-actueel online kan blijven bestaan

25 november 2011: Bron: Celgene

Een fase III studie met revlimid - lenalidomide voor hormoonresistente prostaatkanker  onder de naam - Actimid - is stopgezet door de producent omdat er bij tussentijdse evaluaties van...

Lees verder ...

Chemo: Thalidomide naast chemo geeft kortere mediane overleving voor niet-klein-cellige longkanker en ernstiger bijwerkingen (trombose) in vergelijking met placebo. Aldus gerandomiseerde placebo gecontroleerde fase III studie.

10 juli 2011: ik ben kanker-actueel aan het herzien en laat onderstaande studie ook maar staan hoewel het overduidelijk een artikel is met een negatieve uitkomst. Maar wel belangrijk om ook dit te weten lijkt mij.

Een persoonlijke opmerking bij dit artikel: zouden al die mensen die geld geven aan het KWF zich wel realiseren dat het overgrote deel van hun geld naar dit soort onderzoek gaat en niet naar onderzoek van effecten van goede niet toxische zorg en middelen?

19 juli 2009:...

Lees verder ...

Thalidomide naast dexamethason geeft bij Kahler - Multiple Myeloma een significant positief effect op aanslaan van behandeling, aldus Fase III studie. Artikel geplaatst juni 2004

Thalidomide naast dexamethason geeft bij Kahler - Multiple Myeloma een significant positief effect op aanslaan van behandeling, aldus Fase III studie.

15 juni 2004: Bron: International Myeloma Foundation

Een fase III studie bij Kahler - Multiple Myeloma patiënten toonde aan dat nieuw gediagnosteerde patiënten beter af zijn met de oraal in te nemen medicijnencombinatie Thalidomide en dexamethason dan alleen met dexamethason. Gemeten naar het eiwitgehalte - serum paraprotein concentrations - bij de patiënten bleek de groep van...Lees verder ...