Wetenschappelijke artikelen met een medisch technische analyse over het effect van voeding en natuurlijke voedingssuppletie door drs. E.F.G. Woerlee.

d.d. augustus 2002: in de laatste editie van de orthomoleculaire koerier staat deel 13 van de serie medische artikelen van chemisch technoloog Drs. E.F.G. Woerlee over voeding en borstkanker met als onderwerpen in deze aflevering de invloed van arachidonzuur en de activiteit van het arachidonzuurmetabolisme en de invloed van een te hoge productie van prostaglandine F2a en hoe die te hoge productie te reguleren met voeding en extra voedingssuppletie. Voor artsen en andere medisch deskundigen een zeer interessante artikelenreeks. Zie hieronder...

Lees verder ...