Arsenic trioxide intraveneus in combinatie met TACE geeft veel betere resultaten voor in longen uitgezaaide gevorderde primaire leverkanker dan TACE alleen copy 1

Klik voor dit artikel op de volgende link: 

https://kanker-actueel.nl/NL/arsenic-trioxide-intraveneus-in-combinatie-met-tace-geeft-veel-betere-resultaten-voor-in-longen-uitgezaaide-gevorderde-primaire-leverkanker-dan-tace-alleen.html

Algemeen: Uitvoerige Nederlandse beschrijving van hoe een TACE - Transarteriële chemo-embolisatie - precies werkt.

7 augustus 2017: Ik kreeg afgelopen week enkele vragen over de vergoedingen voor TACE en/of LITT bij bv. darmkanker of alvleesklierkanker.

Ik kan daar alleen maar dit antwoord op geven: of TACE en/of LITT vergoed wordt is afhankelijk van vorm van kanker en stadium van ziekte, zie bij Zorginstituut (vroegere CVZ) op hun website.

26 januari 2014:

lees ook dit artikel: Verslag-van-ons-bezoek-aan-dr-vogl-met-tips-hoe-u-tace-en-litt-vergoed-kunt-krijgen-en-update-informatie-van-laatste-jaren-incl-adressen-en-bezwaarschiften-en-officiele-stukken-voor-vergoedingen .

Wie denkt in aanmerking te komen voor een behandeling met TACE - Trans Arteriële...

Lees verder ...

Gezonde leefstijl aanvullend op standaard behandelingen geeft 51 procent minder kans op recidief en overlijden voor darmkankerpatienten

23 mei 2017: Bron: De CALGB 89803 (Alliance) clinical trial

Een gezonde leefstijl waaronder letten op voeding, drinken (geen alcohol) en fysieke activiteiten heeft grote invloed op de ziektevrije tijd en overall overleving van darmkankerpatiënten. Als alcohol niet wordt meegerekend 42 procent minder kans op een recideif en te overlijden en als alcohol wel wordt meegerekend 51 procent minder kans op een recidief en overlijden. Dit blijkt uit de CALGB 89803 (Alliance) studie  in de periode 1999 tot...

Lees verder ...

Xilonix - MAPp1 zorgt voor stabiele ziekte (bij 53 procent) bij zwaar voorbehandelde darmkankerpatienten stadium 4 met een mediane overall overleving van 4.2 maanden vs 11.5 maanden in vergelijking met placebo copy 1

Voor dit artikel klikt u op: 

https://kanker-actueel.nl/NL/xilonix-mapp1-zorgt-voor-stabiele-ziekte-bij-53-procent-bij-zwaar-voorbehandelde-darmkankerpatienten-stadium-4-met-een-mediane-overall-overleving-van-42-maanden-vs-115-maanden-in-vergelijking-met-placebo.html

Darmkanker: Trans Arteriële Chemo Embolisatie - TACE met zogeheten 'drug-eluting beads' levert langere ziektevrije tijd en betere kwaliteit van leven op voor patienten met in de lever uitgezaaide darmkanker

Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden. Wij zijn een ANBI organisatie dus uw donatie is in principe aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

25 april 2017: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/rfa-naast-systemische-chemo-geeft-betere-overall-overleving-359-procent-versus-89-procent-op-8-jaars-meting-voor-in-lever-uitgezaaide-darmkanker.html

29 mei 2012: Bron: Anticancer Res. 2011 Dec;31(12):4581-7
Lees verder ...

Darmkanker: TACE - Transarteriële Chemo Embolisatie samen met systemische chemo geeft significant langere overlevingstijd voor darmkankerpatiënten met uitzaaiïngen in de lever blijkt uit gerandomiseerde fase II studie

25 april 2017: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/rfa-naast-systemische-chemo-geeft-betere-overall-overleving-359-procent-versus-89-procent-op-8-jaars-meting-voor-in-lever-uitgezaaide-darmkanker.html

29 mei 2012: voor mensen die een aanvraag willen doen voor een vergoeding van TACE - Trans Arteriële Chemo Embolisatie voor levertumoren vanuit darmkanker kunnen wellicht onderstaande studie gebruiken, al is er inmiddels heel veel meer bewijs dat TACE een uitstekende controlerende behandeling is. Zie gerelateerde artikelen

13 augustus 2005: Bron: Clin Cancer Res. 1999 Jan;5(1):95-109.

Gerandomiseerde fase II trial, al in 1999 gepubliceerd, bevestigt significant betere overlevingscijfers en...Lees verder ...

Darmkanker.:LITT behandeling - Laser-induced Interstitial Thermotherapy - van levertumoren (dr. Vogl) veruit superieur in overlevingstijd aan lokale en regionale chemo bij uitgezaaide darmkanker stadium 4.

25 april 2017: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/rfa-naast-systemische-chemo-geeft-betere-overall-overleving-359-procent-versus-89-procent-op-8-jaars-meting-voor-in-lever-uitgezaaide-darmkanker.html

13 juni 2011: al in 2004 plaatsten we deze studie. Dat nu pas in 2011 er aandacht in de media voor komt is toch wel diep triest.

d.d. 14 maart 2004: Bron: Radiology 2004;230:450-458 Published online before print December 19, 2003, 10.1148/radiol.2302020646 

Met dank aan Karel die ons het volledige rapport van Dr. Vogl toestuurde en ons hierop wees. Wie goed Engels leest kan nog meer lezen over LITT, met statistieken...Lees verder ...

Darmkanker: TACE en LITT (of soms RFA) verlengt leven significant van darmkankerpatienten met uitzaaiingen in de lever

25 april 2017: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/rfa-naast-systemische-chemo-geeft-betere-overall-overleving-359-procent-versus-89-procent-op-8-jaars-meting-voor-in-lever-uitgezaaide-darmkanker.html

27 mei 2012: Dr. Vogl heeft weer een nieuwe studie gepubliceerd van herhaalde TACE plus RFA - LITT behandelingen van levertumoren, ontstaan vanuit darmkanker. Het is wel jammer dat dr. Vogl geen gerandomiseerde studies doet met een controlegroep ernaast. Hij selecteert zelf zijn patiënten en vergelijkt die niet met een controlegroep. Zelfs niet met historische gegevens. De waarde van zo'n studie is dan heel veel minder want er is geen vergelijking...

Lees verder ...

Darmkanker: RFA naast systemische chemo geeft betere overall overleving 35.9 procent versus 8.9 procent op 8 jaars meting voor in lever uitgezaaide darmkanker copy 1

25 april 2017: klik op de volgende link voor dit artikel:

https://kanker-actueel.nl/NL/rfa-naast-systemische-chemo-geeft-betere-overall-overleving-359-procent-versus-89-procent-op-8-jaars-meting-voor-in-lever-uitgezaaide-darmkanker.html

RFA - Radio frequency Ablation kan levensverlengende behandelingsoptie zijn voor levertumoren vanuit darmkanker, mits ruime marges worden genomen en vooraf goede analyse plaatsvindt

25 april 2017: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/rfa-naast-systemische-chemo-geeft-betere-overall-overleving-359-procent-versus-89-procent-op-8-jaars-meting-voor-in-lever-uitgezaaide-darmkanker.html

28 februari 2013: Bron Liver and Gut

Afgelopen week is een grote overview studie gepubliceerd over gebruik van RFA - Radio Frequency Ablation bij levertumoren vanuit darmkanker. Mits een veilige marge in acht wordt genomen en ook vooraf een goede analyse wordt gemaakt van de plaats van de tumoren kan RFA - Radio Frequency Ablation al of niet via een kijkoperatie of open operatie en gevolgd door chemo therapie bv. zorgen voor significant langere...

Lees verder ...