25 april 2017: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/rfa-naast-systemische-chemo-geeft-betere-overall-overleving-359-procent-versus-89-procent-op-8-jaars-meting-voor-in-lever-uitgezaaide-darmkanker.html

13 juni 2011: al in 2004 plaatsten we deze studie. Dat nu pas in 2011 er aandacht in de media voor komt is toch wel diep triest.

d.d. 14 maart 2004: Bron: Radiology 2004;230:450-458 Published online before print December 19, 2003, 10.1148/radiol.2302020646 

Met dank aan Karel die ons het volledige rapport van Dr. Vogl toestuurde en ons hierop wees. Wie goed Engels leest kan nog meer lezen over LITT, met statistieken enz. op deze website van dr. Vogl

Een studie onder meer dan 600 patiënten met uitgezaaide  darmkanker (stadium 4) wees uit dat de aanpak van Dr. Vogl met zijn LITT therapie: Laser-induced Interstitial Thermotherapy and Local Tumor Control in vergelijking met standaard behandelingen met zowel lokale als regionale chemo als wel RFA (Radio Frequency Ablation)  de overlevingskansen sterk verhoogd. De resultaten liggen gelijk aan die na een operatie, al of niet met stoma achteraf. Voor alle duidelijkheid een operatie is veel zwaarder, met meer bijwerkingen zoals stoma bv. en kan maar 1 keer worden uitgevoerd, LITT is relatief goed te ondergaan met minimale bijwerkingen zelfs van de lokaal ingespoten chemo en kan desnoods enkele keren herhaald worden. Overigens LITT kan ook uitgevoerd worden bij leveruitzaaiingen door andere kankersoorten en zelfs bij tumoren op andere plaatsen.   

Wat betreft deze studie met darmkankerpatiënten opgezet door dr. Vogl zelf overigens: ter vergelijking de gemiddelde overlevingstijd voor darmpatiënten met stadium 4 die de nieuwste eerstelijns standaard behandeling krijgen met fluorouracil (5-FU) en irinitocan is 17,4 maanden. Met Avastin, de nieuwste aanpak van uitgezaaide darmkanker met een angiogeneseremmer, blijkt die gemiddelde overlevingstijd opgelopen naar 20,4 maanden. Nog altijd veel minder dus dan bij LITT waar de gemiddelde overlevingstijd 3,8 jaar bedraagt en 4,4 jaar na diagnose van uitzaaiingen en eerste LITT behandeling. Slechts de aanpak met aanvullend PSK of antineoplastons van Dr. Burzynski komen in de richting van de resultaten van deze aanpak van Dr. Vogl. Interessant zou o.i. zijn om een studie op te zetten met een combinatie van deze twee methoden, eerst LITT en aanvullend PSK en/of antineoplastons. Ook van Dr. Burzynski hebben we een kopie met deze studieresultaten voor OPS-leden beschikbaar maar dit hebben we niet digitaal en toezenden kost € 7,50 incl. verzendkosten. 

Uit het studierapport van dr. Vogl geciteerd:

Resultaten:

Lokale recidief = terugkeer van de kanker na 6 maanden follow-up was 1.9% (negen uit 474) voor uitzaaiingen minder dan 2 cm in diameter, 2.4% (13 uit 539) voor metastases van 2.1-3.0 cm in diameter, 1.2% (vier uit 327) voor metastases 3.1-4.0 cm in diameter, en 4.4% (13 uit 294) for uitzaaiingen groter dan 4 cm in diameter. De gemiddelde overlevingstijd voor alle behandelde patiënten, met berekening gestart op moment van diagnose van de uitzaaiingen (die behandeld waren met LITT) was 4.4 jaar (95% CI: 4.0, 4.8) (1-jaars overleving: 94%; 2-jaars overleving: 77%; 3-jaars overleving: 56%; 5-jaars overleving 37%). Gemiddelde overleving was 3.5 years (95% CI: 3.0, 3.9). Gemiddelde overleving na de eerste LITT behandeling was 3.8 jaar (95% CI: 3.4, 4.2). Gemiddelde overleving was 2.9 jaar (95% CI: 2.4, 3.3). 

Voor OPS-leden hebben we het complete studierapport zoals gepubliceerd beschikbaar, met daarin beschreven hoe de methode werkt en wat voor complicaties op kunnen treden bv. en ook het verschil tussen RFA en LITT. Opmerkelijk is de passage van Vogl in het studierapport dat het lijkt alsof na een operatie en ook bij RFA de aangroei van de lever gepaard gaat met verhoogde kans op een recidief, waarschijnlijk, aldus Vogl door de aanmaak van nieuwe bloedvaten die de eventueel nog aanwezige kankercellen ook stimuleert tot groei. 

Colorectal Carcinoma Metastases in Liver: Laser-induced Interstitial Thermotherapy—Local Tumor Control Rate and Survival Data1 
Thomas J. Vogl, MD, Ralf Straub, MD, Katrin Eichler, MD, Oliver Söllner, MD and Martin G. Mack, MD 
1 From the Department of Diagnostic and Interventional Radiology, University Hospital Frankfurt, Johann Wolfgang Goethe-University, Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt am Main, Germany. Received June 12, 2002; revision requested August 14; final revision received April 29, 2003; accepted June 23. Address correspondence to T.J.V. (e-mail: t.vogl@em.unifrankfrut.de). 

PURPOSE: To evaluate the local tumor control and survival data for magnetic resonance (MR) imaging–guided laser-induced interstitial thermotherapy (LITT) of colorectal liver metastases. 

MATERIALS AND METHODS: MR imaging–guided LITT was performed in 603 patients (mean age, 61.2 years) with 1,801 liver metastases of colorectal cancer. Survival rates were calculated by means of the Kaplan-Meier method. Local tumor control and tumor volume were evaluated with nonenhanced and contrast material–enhanced MR imaging. Indications for the procedure were defined for patients with five or fewer metastases, none of which were larger than 5 cm in diameter. The indications included recurrent liver metastases after partial liver resection in 37.6% of study patients, metastases in both liver lobes in 32.5%, locally nonresectable lesions in 11.3%, general contraindications for surgery in 4.6%, and refusal to undergo surgical resection in 13.9%. 

RESULTS: Local recurrence rate at 6-month follow-up was 1.9% (nine of 474) for metastases up to 2 cm in diameter, 2.4% (13 of 539) for metastases 2.1–3.0 cm in diameter, 1.2% (four of 327) for metastases 3.1–4.0 cm in diameter, and 4.4% (13 of 294) for metastases larger than 4 cm in diameter. The mean survival rate for all treated patients, with calculation started on the date of diagnosis of the metastases (which were treated with LITT) was 4.4 years (95% CI: 4.0, 4.8) (1-year survival, 94%; 2-year survival, 77%; 3-year survival, 56%; 5-year survival, 37%). Median survival was 3.5 years (95% CI: 3.0, 3.9). Mean survival after the first LITT treatment was 3.8 years (95% CI: 3.4, 4.2). Median survival was 2.9 years (95% CI: 2.4, 3.3). 

CONCLUSION: MR imaging–guided LITT yields high local tumor control and survival rates in well-selected patients with limited liver metastases of colorectal carcinoma. 

© RSNA, 2003 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Darmkanker.:LITT behandeling - Laser-induced Interstitial Thermotherapy - van levertumoren (dr. Vogl) veruit superieur in overlevingstijd aan lokale en regionale chemo bij uitgezaaide darmkanker stadium 4."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Darmkanker: TACE en LITT (of >> Darmkanker: Trans Arteriële >> Darmkanker.:LITT behandeling >> Darmkanker: TACE - Transarteriële >> Darmkanker: overzicht van >>