Osimertinib aanvullend op chemo geeft hele goede resultaten op overall overleving bij patiënten met niet-kleincellige longkanker met EGFR-gemuteerde stadium IB tot IIIA in vergelijking met alleen chemo plus placebo.

Raadpleeg ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij longkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

22 februari 2023: Bron: Journal of Clinical Oncology Published online January 31, 2023.

Uit een nieuwe definitieve analyse van de fase III studie ADAURA blijkt dat Tyrosine Kinase Remmer Osimertinib aanvullend op chemo bij patiënten met niet-kleincellige longkanker met EGFR-gemuteerde stadium IB tot IIIA na volledige operatie een heel goed resultaat geeft op overall overleving...Lees verder ...