Vermagering door kanker en behandelingen van kanker is steeds beter tegen te gaan en verbetert vaker kwaliteit van leven en overall overleving. Een overzicht van effectieve behandelingen

20 december 2016: Bron: World J Gastrointest Oncol. 2015 Apr 15; 7(4): 17–29.

Wanneer kankerpatiënten in een gevorderd stadium van hun ziekte verkeren krijgen ze bijna altijd te maken met sterke vermagering, ook wel cahexie genoemd. Ook chemokuren en nieuwe medicijn combinaties binnen personalised medicine veroorzaken vaak sterke vermagering. Uit de literatuur blijkt dat 20 procent ook vroegtijdig overlijdt mede door die sterke vermagering. De laatste jaren echter zijn er wel behandelingen gevonden die...

Lees verder ...

Specifieke extra voeding in combinatie met EPO en COX-2 remmers verlengen significant het leven, betere energiebalans, vet toename en minder bloedingen van terminale sterk vermagerde kankerpatiënten

18 maart 2005: Bron: Cancer. 2004 May 1;100(9):1967-77. br>
Specifieke extra voeding in combinatie met EPO en COX-2 remmers verlengen significant het leven, betere energiebalans, vet toename en minder bloedingen van terminale sterk vermagerde kankerpatiënten met verschillende vormen van solide tumoren, aldus een gerandomiseerde studie bij 309 deelnemende kankerpatiënten. Echter alleen algemene extra voeding TPN had geen significant positief effect, alleen wat meer energie bleek uit de gemeten waarden. Conclusie van de onderzoekers is dan ook dat er een limiet zit...

Lees verder ...

Epo gerelateerde middelen verhogen risico op sterven bij kankerpatienten met hoofd- halstumoren.

12 juli 2012: Een grote meta-analyse van ruim 50 gerandomiseerde studies en gepubliceerd in The Lancet van 2 mei 2009 laat zien dat ESA's - Epo gerelateerde medicijnen tegen anemie - bloedarmoede ook bij kankerpatienten in zijn algemeenheid voor een vergroot risico op vroeger overlijden geeft. Zie deze studie onder actueel regulier onderzoek. Dit blijkt dus in  lijn met de resultaten uit de studie die al in 2003 werd gepubliceerd over verhoogd risico op sterven bij kankerpatienten met hoofd- halstumoren. 

24 november 2003: bron: Lancet. 2003 Oct...

Lees verder ...

EPO gerelateerde middelen zoals Epoetine alfa , oppepmiddelen tegen bloedarmoede, zorgen voor betere kwaliteit van leven, meer energie en vermidnert bijwerkingen van chemokuren als cisplatin, maar vergroot risico op voregtijdig overlijden

update 21 augustus 2009: The Lancet.  2009; 373(9674):1532-42 (ISSN: 1474-547X)

Hoewel onderstaande berichtgeving uit  2005 van het LUMC suggereert dat bepaalde vormen van EPO ter bestrijding van bloedarmoede ontstaan door chemo een positief effect zou hebben, ook op de levensduur blijkt uit een grote overzichtstudie van 53 studies met in totaal 13.933 patienten dat EPO-verwante middelen wel de bloedarmoede en daarmee de kwaliteit van leven verhogen maar de levensduur verkleinen voor kankerpatienten.

Erythropoiesis-stimulerende middelen vergroot de kans op overlijden tijdens de actieve studieperiode (gecombineerd hazard...

Lees verder ...