AML - Acute Myeloide Leukemie: Onderzoekers aan universiteit van Utah zeggen nieuwe aanpak tegen Acute Myeloide Leukemie te hebben gevonden.

25 jul;i 2012: aanvulend op onderstaand artikel zou u ook eens dit gratis volledig studierapport aan uw arts kunnen laten lezen: Role of Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-γ and Its Coactivator DRIP205 in Cellular Responses to CDDO (RTA-401) in Acute Myelogenous Leukemia

Of deze studie: Synthesis, mechanistic studies, and anti-proliferative activity of glutathione/glutathione S-transferase-activated nitric oxide prodrugs

Onderaan staat referentielijst gerelateerd aan dit onderwerp. In feite gaat het om een vorm van glutathion als ik het goed begrijp,...

Lees verder ...