Groep van patienten, oncologen en wetenschappers publiceren kritisch rapport met aanbevelingen waaraan wetenschappelijk onderzoek naar darmkanker zou moeten voldoen om betere overall overleving te bewerkstelligen

22 december 2017: Klik op de titel om het studierapport te bekijken.

Critical research gaps and recommendations to inform research prioritisation for more effective prevention and improved outcomes in colorectal cancer  

Barbara is een Engelse collega binnen Inspire2live en zij stuurde ons een artikel uit een Engelse krant waarin zij wordt geinterviewd naar aanleiding van een onderzoek waaraan zij heeft meegedaan. Zij was een van de  patiënten uit een groep van 71 mensen die...

Lees verder ...

Hypec: Hoe kunnen oncologen het beste patienten selecteren voor een operatie van buikvliestumoren samen met een HIPEC voor de behandeling van buikvliestumoren vanuit darmkanker. copy 1

Klik op deze link:  https://kanker-actueel.nl/hoe-kunnen-oncologen-het-beste-patienten-selecteren-voor-een-operatie-van-buikvliestumoren-samen-met-een-hipec-voor-de-behandeling-van-buikvliestumoren-vanuit-darmkanker.html om dit artikel te lezen.

Hoe kunnen oncologen het beste patienten selecteren voor een operatie van buikvliestumoren samen met een HIPEC voor de behandeling van buikvliestumoren vanuit darmkanker.

Helpt u ons om meer van deze artikelen te plaatsen? 

3 november 2017: Bron: Cancer Manag Res. 2017; 9: 259–266. Published online 2017 Jun 30.

Wanneer darmkankerpatiënten uitzaaiingen in het buikvlies krijgen (peritoneal metastases (PM)) dan is een operatie plus een hypec (hyperthermic intraperitoneal chemotherapy) nog soms een optie. Maar niet vaak worden patiënten daarvoor aangenomen, zeker niet als er ook nog bv. levertumoren zijn. 

Toch...


Lees verder ...

Peritoneal Carcinomatosis - uitzaaiingen in de lymfklieren van de buikholte en op de buikwand vanuit dikke darmkanker geeft slechtere prognose op overleving en ziektevrije tijd dan bij uitzaaiingen in andere organen bij intraveneuze chemo

Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie aftrekbaar voor de belasting.

5 januari 2012: Bron: Journal of Clinicl Oncology: December 12, 2011, doi: 10.1200/JCO.2011.37.1039

Wanneer

Lees verder ...