Het betere ik! Column van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar over de bewezen rol die voeding en voedingsstoffen kunnen spelen in voorkomen van asociaal en zelfs crimineel gedrag bij zowel kinderen als volwassenen

15 februari 2017: Het betere ik!

Arts-bioloog drs. Engelbert zijn column van februari,  "Het betere ik!", gaat over de rol die voeding en bepaalde voedingsstoffen (visolie bv.) kunnen spelen bij het voorkomen van asociaal gedrag en zelfs crimineel gedrag. Bij zowel kinderen als volwassenen is hiernaar veel onderzoek gedaan en de resultaten zijn nagenoeg allemaal positief. Valstar schreef deze column naar aanleiding van het door het WODC (het Wetenschappelijk Onderzoeks – en Documentatiecentrum van het Ministerie van...


Lees verder ...