PEI met azijnzuur geeft significant langere 1 en 2 jaars overleving dan inspuiten met ethanol (alcohol) bij levertumoren kleiner dan 3 cm. blijkt uit gerandomiseerde studie

16 april 2018: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/wanneer-kan-rfa-of-ire-nanoknife-of-microwave-of-tace-litt-of-combinaties-ervan-het-beste-worden-toegepast-bij-levertumoren.html

23 mei 2005: Bron: Hepatology. 1998 Jan;27(1):67-72.

Primaire levertumoren van 3 cm. of kleiner inspuiten met azijnzuur geeft significant langere 1 en 2 jaars overleving dan inspuiten met ethanol (alcohol) blijkt uit gerandomiseerde studie onder 60 leverkankerpatiënten en al in 1998 gepubliceerd. 8% van de 38 tumoren geinjecteerd met azijnzuur en 37% van de 35 tumoren geinjecteerd met alcohol vertoonden een lokaal recidief (P < .001) gedurende een follow-up periode...Lees verder ...

Arabinoxylaan (MGN-3) verbetert significant 2 jaars overleving (28 procent) en langere ziektevrije tijd (15 procent) bij lokale spoelingen met respectievelijk ethanol en olie bij primaire leverkanker copy 1

3 november 2013: Marlies vroeg mij of ik o.a. Arabinoxylaan - MGN-3 (Biobran) en dr. Pfeifer kende. Hier een artikel over Arabinoxylaan - MGN-3 dat wij al respectievelijk in 2003 (van Springfield) en een studie uit 2010 hebben gepubliceerd. Zie gerelateerde artikelen. Ter aanvulling op onderstaande publicatie:

Arabinoxylaan - MGN-3 (zie ook artikel van Springfield over dit middel dat zij ook kunnen leveren)  heeft met name een immuuntherapeutisch effect en beschermt / herstelt ook de schadelijke effecten van bv. bestraling. zoals

Lees verder ...

Arabinoxylaan (MGN-3) verbetert significant 2 jaars overleving (35% vs 6,7%) en langere ziektevrije tijd (15 procent) bij lokale chemospoelingen met respectievelijk ethanol en olie bij operabele primaire leverkanker

3 november 2013: Marlies vroeg mij of ik o.a. Arabinoxylaan - MGN-3 (Biobran) en dr. Pfeifer kende. Hier een artikel over Arabinoxylaan - MGN-3 dat wij al respectievelijk in 2003 (van Springfield) en onderstaande studie uit 2010 hebben gepubliceerd. Ter aanvulling op onderstaande publicatie:

Arabinoxylaan - MGN-3 (zie ook artikel van Springfield over dit middel dat zij ook kunnen leveren)  heeft met name een immuuntherapeutisch effect en beschermt / herstelt ook de schadelijke effecten van bv. bestraling. zoals een studie...

Lees verder ...

Ethanol:: Wanneer RFA - Radio Frequency Ablation uitgevoerd wordt met aanvullend ethanol injecties (PEI) is het resultaat significant beter dan wanneer alleen RFA wordt toegepast bij verwijdering van levertumoren nadat eerder TACE is toegepast

Klik hier voor artikel: Ethanol: Wanneer RFA - Radio Frequency Ablation uitgevoerd wordt met aanvullend ethanol injecties (PEI) is het resultaat significant beter dan wanneer alleen RFA wordt toegepast bij verwijdering van levertumoren nadat eerder daarbij TACE - Trans Arteriële Chemo Embolisatie is toegepast.

Levertumoren: RFA - Radio Frequency Ablation voor kleine levertumoren - 3 cm. of kleiner - is superieur aan ethanol injecties blijkt uit gerandomiseerde studie

22 september 2005: Bron: Gastroenterology. 2005 Jul;129(1):122-30.

RFA - Radio Frequency Ablation is superieur aan ethanol injecties bij kleine levertumoren - 3 cm. doorsnee of kleiner - blijkt uit nieuwe gerandomiseerde studie. Mediane 4 jaars overlevingstijd was 74% voor de RFA groep tegenover 57% voor de ethanol groep. Zie hieronder de vertaalde resultaten van deze studie.

Met dank aan CVZ = College van Ziektekostenverzekeraars die in een begeleidend schrijven naast hun brief over de vergoedingsplicht voor RFA en TACE...Lees verder ...

Ethanol: TACE - Transarteriële chemo-embolisatie bij inoperabele levertumoren gevolgd door injecties met ethanol geven significant langere overlevingstijd (verdubbeling van twee jaars overleving) , aldus een gerandomiseerde fase III studie.

13 juni 2011:

Veel mensen vergeten dat TACE - Trans Arteriele Chemo Embolisatie een behandeling is die wel levensverlenging geeft maar zelden overall overleving. Toch kunnen andere middelen die levensduur significant verlengen. Zie o.a. onderstaande fase III studie naar effect van ethanol injecties.

25 januari 2006: Bron: World J Gastroenterol. 2005 Oct 21;11(39):6104-9.

Wanneer TACE - Trans Arteriële Chemo Embolisatie bij inoperabele levertumoren wordt gevolgd door injecties met ethanol verlengt dat de overlevingstijd significant, aldus gerandomiseerde fase III studie uitgevoerd...Lees verder ...

Ethanol en RFA - LITT - TACE: Wanneer RFA - Radio Frequency Ablation uitgevoerd wordt met aanvullend ethanol injecties (PEI) is het resultaat significant beter dan wanneer alleen RFA wordt toegepast bij verwijdering van levertumoren

13 juni 2011:

Veel mensen vergeten dat TACE - Trans Arteriele Chemo Embolisatie of RFA een behandeling is die wel levensverlenging geeft maar zelden overall overleving. Toch kunnen andere middelen die levensduur significant verlengen. Zie o.a. onderstaande studie naar effect van ethanol als aanvulling op RFA.

18 juni 2005: Bron: Zhonghua Zhong Liu Za Zhi. 2005 Apr;27(4):248-50.

Wanneer RFA - Radio Frequency Ablation uitgevoerd wordt met aanvullend ethanol injecties (PEI) is het resultaat significant beter dan wanneer alleen RFA...Lees verder ...

Ethanol: TACE - Transarteriële chemo-embolisatie bij inoperabele levertumoren gevolgd door bestraling en-of injecties met ethanol geven significant langere ziektevrije periode tussen behandelingen en gemiddeld significant langere overlevingsduur

13 juni 2011:

Veel mensen vergeten dat TACE - Trans Arteriele Chemo Embolisatie een behandeling is die wel levensverlenging geeft maar zelden overall overleving. Toch kunnen andere middelen die levensduur significant verlengen. Zie o.a. onderstaande studie naar effect van lokale bestraling en/of ethanol als aanvulling op een behandeling met TACE.

10 februari 2005: Bron: Pubmed: Ai Zheng. 2005 Jan;24(1):82-6. en Rofo. 2004 Dec;176(12):1794-802

Enkele recent gepubliceerde studies bewijzen dat wanneer TACE = Transarteriële chemo-embolisatie - gevolgd wordt door lokale bestraling...Lees verder ...