Interferon: Een toevoeging van 13-cis-retinoinezuur aan interferon in een behandeling van progressieve uitgezaaide nierkanker geeft significant betere resultaten op ziektevrije tijd en mediane overall overleving dan alleen interferon

10 maart 2006: Bron: Urol Oncol. 2006 Jan-Feb;24(1):83-4.

Een toevoeging van 13-cis-retinoinezuur aan interferon in een behandeling van progressieve uitgezaaide nierkanker geeft significant betere resultaten op ziektevrije tijd en mediane overall overleving dan alleen interferon, aldus een grote gerandomiseerde dubbelblinde fase II/III studie bij 320 nierkankerpatiënten met een progressief ziektebeeld en reeds meerdere uitzaaiïngen.

RESULTATEN: Mediane tijd tot progressie was 5.1 maanden voor patiënten behandeld met de combinatie en 3.4 maanden voor patiënten alleen met IFN-alpha-2a (P = .008). Progressie-vrije overlevingscijfers...Lees verder ...