10 maart 2006: Bron: Urol Oncol. 2006 Jan-Feb;24(1):83-4.

Een toevoeging van 13-cis-retinoinezuur aan interferon in een behandeling van progressieve uitgezaaide nierkanker geeft significant betere resultaten op ziektevrije tijd en mediane overall overleving dan alleen interferon, aldus een grote gerandomiseerde dubbelblinde fase II/III studie bij 320 nierkankerpatiënten met een progressief ziektebeeld en reeds meerdere uitzaaiïngen.

RESULTATEN: Mediane tijd tot progressie was 5.1 maanden voor patiënten behandeld met de combinatie en 3.4 maanden voor patiënten alleen met IFN-alpha-2a (P = .008). Progressie-vrije overlevingscijfers na 6 maanden waren 43% voor patiënten die de combinatie behandeling ontvingen en 30% voor patiënten met alleen IFN-alpha-2a, en na 12 maanden, 27% en 17%, respectievelijk. Mediane overall overleving was 17.3 maanden voor patiënten behandeld met IFN-alpha-2a en 13-CRA, en 13.2 maanden voor patiënten behandeld met IFN-alpha-2a (P = .048). 22% van de patiënten die de combinatie behandeling ontvingen stopten met de behandeling wegens toxiciteit tegenover 16% in de groep van alleen IFN-alpha-2a. (noot redactie: Overigens wordt in de conclusie opgemerkt dat de bijwerkingen wel wat meer waren in de combinatiegroep maar niet al te ernstig en goed te behandelen.

Urol Oncol. 2006 Jan-Feb;24(1):83-4

Randomized phase II/III trial of interferon alfa-2a with and without 13-cis-retinoic acid in patients with progressive metastatic renal cell carcinoma: The European Organisation for Research and Treatment of Cancer Genito-Urinary Tract Cancer Group (EORTC 30951) Aass N, De Mulder PHM, Mickisch GHJ, Mulders P, van Oosterom AT, van Poppel H, Fossa SD, de Prijck L, Sylvester RJ, Department of Clinical Cancer Research, The Norwegian Radium Hospital, Oslo, Norway.

Flanigan R.

PURPOSE: A randomized phase II/III trial was conducted to determine whether combination treatment with 13-cis-retinoic acid (13-CRA) plus interferon alfa-2a (IFN-alpha-2a) was superior to IFN-alpha-2a alone in patients with progressive metastatic renal cell carcinoma.

PATIENTS AND METHODS: Three hundred twenty patients were randomly assigned to treatment with IFN-alpha-2a plus 13-CRA or to IFN-alpha-2a alone. IFN-alpha-2a was given daily subcutaneously, starting at a dose of 3 million units (MU). The dose was escalated every 7 days from 3 to 9 MU by increments of 3 MU. Patients randomly assigned to combination therapy received oral 13-CRA 1 mg/kg/d plus IFN-alpha-2a.

RESULTS: Median time to progression was 5.1 months for patients treated with the combination and 3.4 months for patients on IFN-alpha-2a alone (P = .008). Progression-free survival rates at 6 months were 43% for patients receiving combined therapy and 30% for patients on IFN-alpha-2a, and at 12 months, 27% and 17%, respectively. Median overall survival was 17.3 months for patients on IFN-alpha-2a and 13-CRA, and 13.2 months for patients treated with IFN-alpha-2a (P = .048). Twenty-two percent of the patients receiving the combination stopped treatment due to toxicity, as compared with 16% on IFN-alpha-2a.

CONCLUSION: Progression-free and overall survival for patients with progressive metastatic renal cell carcinoma treated with IFN-alpha-2a plus 13-CRA were significantly longer compared with patients on IFN-alpha-2a alone (P = .007 and P = .048, respectively). Improvement in efficacy in the combination arm was accompanied by increased, though not serious, toxicity.

PMID: 16414504 [PubMed - in process]

Plaats een reactie ...

Reageer op "Interferon: Een toevoeging van 13-cis-retinoinezuur aan interferon in een behandeling van progressieve uitgezaaide nierkanker geeft significant betere resultaten op ziektevrije tijd en mediane overall overleving dan alleen interferon"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Clostridium butyricum (CBM >> Vitamine-D tekort sterk gerelateerd >> Studiepublicaties van niet-toxische >> Interferon: Een toevoeging >> Preventie: Vette vis beschermt >> Rauwkost en bananen geven >> Aanvullend - complementair >>