Operatie: Minimaal invasieve operatie van operabele baarmoederhalskanker geeft groter risico op recidief en overlijden dan open chirurgie blijkt uit grote reviewstudie.

Zie ook literatuurlijst niet-toxische middelen, voeding en voedingsstoffen en weinig belastende behandelingen specifiek bij baarmoederhalskanker, samengesteld door arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

5 juli 2020: Bron: JAMA 11 juni 2020

Een minimaal invasieve operatie, ook wel robot gestuurde laporescopie genoemd, bij patiënten met operabele baarmoederhalskanker in beginnend stadium, blijkt een sterk verhoogd risico te geven op een recidief (plus 71 procent) en overlijden (plus 56 procent) in vergelijking met een operatie waarbij open chirurgie wordt toegepast. Dit...

Lees verder ...

Operatie: Robot operatietechniek bij beginnende maagkanker lijkt beter en veiliger dan kijkoperatie (laparoscopisch) blijkt uit grote vergelijkende langjarige studie.

10 april 2019: Lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/operatie-plus-buikvliesspoelingen-eipl-geeft-bij-uitgezaaide-maagkanker-minder-sterfgevallen-en-minder-ernstige-complicaties-in-vergelijking-met-alleen-operatie.html

26 mei 2011: Bron: Archives of surgery

Wanneer mensen met beginnende maagkanker (stadium I) via een robot worden geopereerd in plaats van met een kijkoperatie (laparoscopisch) blijkt deze operatie wel langer te duren maar voor veel minder bloedverlies en kans op complicaties te zorgen. Dit blijkt uit een grote vergelijkende 5-jarige studie waarbij de uitkomsten van operaties bij 827 patienten werden geanalyseerd achteraf. 236 patienten ondergingen een robot operatie tegenover 591...

Lees verder ...

Minimale invasieve chirurgie - laparoscopische chirurgie - bewezen even veilig en efficiënt te zijn voor patiënten met niet uitgezaaide darmkanker dan een standaard operatie met open buik.

Minimale invasieve chirurgie - laparoscopische chirurgie - bewezen even veilig en efficiënt te zijn voor patiënten met niet uitgezaaide darmkanker dan een standaard operatie met open buik.

12 mei 2004: Bron: The New England Journal of Medicine

Vrij vertaald met hulp van freetranslater:

Minimale invasieve chirurgie - laparoscopische chirurgie - bewezen even veilig en efficiënt te zijn voor patiënten met niet uitgezaaide darmkanker dan een standaard operatie met open buik.

New York, NY (12,2004 Mei) -- de minimaal...Lees verder ...