Chemo met vincristine en dexamethason geeft zelfde overall overleving in cycli van 12 weken ipv cycli van 4 weken als behandeling van patienten met ALL - Acute lymfatische Leukemie maar met veel minder bijwerkingen en betere levenskwaliteit

9 mei 2021: Bron: Journal of Clinical Oncology

Uit een fase III, multicenter, gerandomiseerde studie blijkt de werkzaamheid van vincristine / dexamethasonpulsen met verminderde frequentie en alternatieve dosering van methotrexaat voor patiënten met All - B-acute lymfoblastische leukemie met standaardrisico tijdens de onderhoudsfase geen effect te hebben op de ziektevrije tijd en op de mediane overall overleving. Wel blijken de bijwerkingen veel minder te zijn en kwaliteit van leven daardoor beter. 

Het gebruik van vincristine /...Lees verder ...

Artritis - reuma: Chinese kruid, thunder god vine van de lei gong teng plant geeft significant betere pijnverlichting bij reumatische artritis dan het standaard middel methotrexate

21 april 2014: het lijkt me goed dat aanvullend op onderstaand artikel ook dit artikel te lezen: 

Triptolide, een werkzame stof uit Tripterygium wilfordii (lei gong Teng) geneest voor 100 procent muizen met ingespoten alvleesklierkanker binnen 6 weken. En bevestigt de resultaten uit vele eerdere studies met triptolide bij andere vormen kanker met solide tumoren. Waarschuwing voor eigen gebruik van plantje Lei gong Teng wegens hoge giftigheid toegevoegd. daarin beschrijft de voormalige apotheker Charles Wauters van de natuurapotheek wat voor...

Lees verder ...

Effect van voedingssuppletie bij 'antimetabolites:5-fluorouracil (5-FU en methotrexate (MT)

4 maart 2012: Bijgaande schema's - bron:  het toonaangevende Amerikaanse tijdschrift Alternative Medicine Review, Volume no. 5, Number 1, 2000. zijn van 2000 maar de meeste informatie is nog steeds relevant. Voor recent informatie en nieuwe ontwikkelingen kunt u de literatuurlijst. van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar raadplegen. Deze wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld.

Waarschuwing! Aan alle gegevens hier vermeld kunnen geen garanties op genezing of verbetering van uw ziekte worden ontleend en voor toepassing van suppletie adviseren wij u met klem...

Lees verder ...

Chemo: Xeloda - capecitabine geeft mediaan significant langere overlevingstijd met minder bijwerkingen bij gevorderde borstkanker dan CMF - cyclophosphamide, methotrexate en fluorouracil

7 november 2011: Bron: Journal of Clinical Oncology 

Xeloda - capecitabine zorgt bij vrouwen met gevorderde borstkanker (stadium III en IV) voor mediaan langere overlevingstijd en met minder bijwerkingen ten opzichte van de meeste gebruikte chemo combinatie van CMF (cyclofosfamide, methotrexaat en
fluorouracil). Dit toont een gerandomiseerde fase III studie aan bij totaal 323 vrouwen met gevorderde borstkanker.

Xeloda - capecitabine lijkt daarmee een goede optie als eerste lijn chemotherapie voor veel vrouwen met gevorderde borstkanker, aldus studieleider...


Lees verder ...